14.06.2019

Vážení občania,

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám

oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Korčekovia, Škorvagovia, Holienkovia, Závodskovia, Obecný úrad a časť osady Pleškovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

 

od: 26.06.2019 07:30 do: 26.06.2019 18:30
od: 27.06.2019 07:30 do: 27.06.2019 18:30
od: 28.06.2019 07:30 do: 28.06.2019 18:30
od: 01.07.2019 07:30 do: 01.07.2019 18:30
od: 02.07.2019 07:30 do: 02.07.2019 18:30
od: 03.07.2019 07:30 do: 03.07.2019 18:30
od: 04.07.2019 07:30 do: 04.07.2019 18:30
od: 08.07.2019 07:30 do: 08.07.2019 18:30
od: 09.07.2019 07:30 do: 09.07.2019 18:30
od: 10.07.2019 07:30 do: 10.07.2019 18:30
od: 11.07.2019 07:30 do: 11.07.2019 18:30
od: 12.07.2019 07:30 do: 12.07.2019 18:30
od: 15.07.2019 07:30 do: 15.07.2019 18:30
od: 16.07.2019 07:30 do: 16.07.2019 18:30

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na základe Oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác na zákazke: ,,Nová Bystrica – Závodskovia – Rek.NN siete (SW-11223).“ Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 24.06.2019. Práce by mali trvať do 02.08.2019.
O ďalšom prerušení distribúcie elektriny v mesiaci júl Vás budeme informovať na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s..

Ďalej bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu bežnej údržby distribučnej sústavy v častiach obce Nová Bystrica Pleškovia, Rusnákovia, Bisahovia v termínoch:

od: 28.06.2019 07:30 do: 28.06.2019 18:30
od: 03.07.2019 07:30 do: 03.07.2019 18:30

a v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka Granátovia, Martiniskovia, Povrieslovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

od: 27.06.2019 07:30 do: 27.06.2019 18:30

V častiach obce Závodskovia a časť osady Pleškovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

od: 17.07.2019 07:30 do: 17.07.2019 18:30
od: 18.07.2019 07:30 do: 18.07.2019 18:30
od: 19.07.2019 07:30 do: 19.07.2019 18:30

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

14.06.2019

Vážení občania,

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám

oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Korčekovia, Škorvagovia, Holienkovia, Závodskovia, Obecný úrad a časť osady Pleškovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

 

od: 26.06.2019 07:30 do: 26.06.2019 18:30
od: 27.06.2019 07:30 do: 27.06.2019 18:30
od: 28.06.2019 07:30 do: 28.06.2019 18:30
od: 01.07.2019 07:30 do: 01.07.2019 18:30
od: 02.07.2019 07:30 do: 02.07.2019 18:30
od: 03.07.2019 07:30 do: 03.07.2019 18:30
od: 04.07.2019 07:30 do: 04.07.2019 18:30
od: 08.07.2019 07:30 do: 08.07.2019 18:30
od: 09.07.2019 07:30 do: 09.07.2019 18:30
od: 10.07.2019 07:30 do: 10.07.2019 18:30
od: 11.07.2019 07:30 do: 11.07.2019 18:30
od: 12.07.2019 07:30 do: 12.07.2019 18:30
od: 15.07.2019 07:30 do: 15.07.2019 18:30
od: 16.07.2019 07:30 do: 16.07.2019 18:30

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na základe Oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác na zákazke: ,,Nová Bystrica – Závodskovia – Rek.NN siete (SW-11223).“ Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 24.06.2019. Práce by mali trvať do 02.08.2019.
O ďalšom prerušení distribúcie elektriny v mesiaci júl Vás budeme informovať na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s..

Ďalej bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu bežnej údržby distribučnej sústavy v častiach obce Nová Bystrica Pleškovia, Rusnákovia, Bisahovia v termínoch:

od: 28.06.2019 07:30 do: 28.06.2019 18:30
od: 03.07.2019 07:30 do: 03.07.2019 18:30

a v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka Granátovia, Martiniskovia, Povrieslovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

od: 27.06.2019 07:30 do: 27.06.2019 18:30

V častiach obce Závodskovia a časť osady Pleškovia bude prerušená distribúcia elektriny v termínoch:

od: 17.07.2019 07:30 do: 17.07.2019 18:30
od: 18.07.2019 07:30 do: 18.07.2019 18:30
od: 19.07.2019 07:30 do: 19.07.2019 18:30

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.