16.05.2022

V utorok, 4.5. 2022, oznámilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ. Stručné informácie o schéme sú uvedené nižšie. Spôsob prihlasovania do schémy je popísaný v priloženom letáku 1. Kompletná informácia o štipendijnej schéme je dostupná na stránke https://stipendia.portalvs.sk/. Okrem iného sa tu nachádzajú aj informácia ohľadom definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických skupín - file:///C:/Users/Admin/Downloads/socialni_stipendisti.pdf.

29.04.2022

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho saSvetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

22.04.2022
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu, nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti.

22.04.2022

Slováci môžu vďaka občianstvu EÚ študovať zadarmo na poľských univerzitách za rovnakých podmienok ako Poliaci. Námorná univerzita v Gdyni, jedna z najlepších poľských univerzít, pozýva slovenských absolventov stredných škôl na štúdium ako pre budúcich námorníkov, tak aj v typických pozemných špecializáciách, akými sú manažment, doprava a logistika, manažment kvality a cestovný ruch. Výhodou štúdia v Gdyni je nielen získanie cenného diplomu medzinárodne uznávanej univerzity, ale aj možnosť zažiť dobrodružstvo na celý život spojené so štúdiom v prímorskej metropole a užívať si atrakcie Gdyne, Sopotu a Gdanska. Študenti zo Slovenska môžu bývať na internáte priamo pri pláži alebo s výhľadom na more a les, majú nárok na štipendium a študentské zľavy vo vlakoch a autobusoch, takže môžete nielen lacno cestovať domov, ale aj spoznávať celé Poľsko.

13.04.2022

Vážení spoluobčania, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej SEVAK) vyzýva vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod (časť od Podoliny do Kohúta a u Rajnohy), verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

16.05.2022

V utorok, 4.5. 2022, oznámilo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu spustenie novej štipendijnej schémy, ktorej zámerom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Súčasťou schémy je aj 400 štipendií ročne určených špecificky pre talentovaných absolventov stredných škôl (t. j. nadpriemerných maturantov v šk. roku 2021/2022) zo sociálne alebo inak znevýhodneného prostredia, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na slovenských VŠ. Stručné informácie o schéme sú uvedené nižšie. Spôsob prihlasovania do schémy je popísaný v priloženom letáku 1. Kompletná informácia o štipendijnej schéme je dostupná na stránke https://stipendia.portalvs.sk/. Okrem iného sa tu nachádzajú aj informácia ohľadom definície okruhu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických skupín - file:///C:/Users/Admin/Downloads/socialni_stipendisti.pdf.

29.04.2022

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho saSvetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

22.04.2022
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu, nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti.

22.04.2022

Slováci môžu vďaka občianstvu EÚ študovať zadarmo na poľských univerzitách za rovnakých podmienok ako Poliaci. Námorná univerzita v Gdyni, jedna z najlepších poľských univerzít, pozýva slovenských absolventov stredných škôl na štúdium ako pre budúcich námorníkov, tak aj v typických pozemných špecializáciách, akými sú manažment, doprava a logistika, manažment kvality a cestovný ruch. Výhodou štúdia v Gdyni je nielen získanie cenného diplomu medzinárodne uznávanej univerzity, ale aj možnosť zažiť dobrodružstvo na celý život spojené so štúdiom v prímorskej metropole a užívať si atrakcie Gdyne, Sopotu a Gdanska. Študenti zo Slovenska môžu bývať na internáte priamo pri pláži alebo s výhľadom na more a les, majú nárok na štipendium a študentské zľavy vo vlakoch a autobusoch, takže môžete nielen lacno cestovať domov, ale aj spoznávať celé Poľsko.

13.04.2022

Vážení spoluobčania, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej SEVAK) vyzýva vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod (časť od Podoliny do Kohúta a u Rajnohy), verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.