23.03.2023

Pekný deň, v priebehu prvého štvrťroka 2023 pripravila  naša OZV NATUR-PACK pre partnerské samosprávy viacero vzdelávacích aktivít, ktoré nájdete na www.naturpack.sk, v sekcii NA STIAHNUTIE, podsekcii DOKUMENTY OBCE. Okrem iných aktivít, o ktorých sme už informovali v predošlých newsletteroch, dávame do pozornosti aktuálnu reportáž o recyklácii verejnosti dobre známeho plastu - polystyrénu. Reportáž sme zverejnili pri príležitosti Svetového dňa recyklácie.

16.03.2023

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 – 2023, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023.

             Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

13.03.2023

Školy a verejnosť sa v mesiaci marec môžu zapojiť do inšpiratívnej výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá nesie názov Pripime si s planétou, a je súčasťou celoročnej kampane Zatoč s odpadom.

Partnerom marcovej výzvy sa stala naša OZV NATUR-PACK

Viac informácií o výzve a možnosti zapojiť sa nájdete na tomto odkaze: PRIPIME SI S PLANÉTOU. V každej výzve bude ocenených 10 víťazov (viac informácií TU).

10.03.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica - Cádrikovia, Andrisovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 03.04.2023   -    od: 07:45   do: 16:00  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..  

06.03.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka: Granátovia, Sporinskovia, Talapkovia a Frančiakovia bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 09.03.2023   07:30   do: 09.03.2023   16:00 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

23.03.2023

Pekný deň, v priebehu prvého štvrťroka 2023 pripravila  naša OZV NATUR-PACK pre partnerské samosprávy viacero vzdelávacích aktivít, ktoré nájdete na www.naturpack.sk, v sekcii NA STIAHNUTIE, podsekcii DOKUMENTY OBCE. Okrem iných aktivít, o ktorých sme už informovali v predošlých newsletteroch, dávame do pozornosti aktuálnu reportáž o recyklácii verejnosti dobre známeho plastu - polystyrénu. Reportáž sme zverejnili pri príležitosti Svetového dňa recyklácie.

16.03.2023

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 – 2023, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023.

             Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

13.03.2023

Školy a verejnosť sa v mesiaci marec môžu zapojiť do inšpiratívnej výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá nesie názov Pripime si s planétou, a je súčasťou celoročnej kampane Zatoč s odpadom.

Partnerom marcovej výzvy sa stala naša OZV NATUR-PACK

Viac informácií o výzve a možnosti zapojiť sa nájdete na tomto odkaze: PRIPIME SI S PLANÉTOU. V každej výzve bude ocenených 10 víťazov (viac informácií TU).

10.03.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica - Cádrikovia, Andrisovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 03.04.2023   -    od: 07:45   do: 16:00  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..  

06.03.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka: Granátovia, Sporinskovia, Talapkovia a Frančiakovia bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 09.03.2023   07:30   do: 09.03.2023   16:00 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.