22.07.2020

Vážení občania,

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamuje, že v termíne:

od: 24.08.2020 07:45 do: 24.08.2020 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach v týchto častiach obce – Kubatkovia a Chmúrovia, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

09.07.2020

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne:

07.07.2020

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termínoch:

 od: 23.07.2020  07:30  do: 23.07.2020  18:30 a                                       
 od: 29.07.2020  07:30  do: 29.07.2020  18:30
 

bude prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach v časti obce – Jančulovia, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19, krízový štáb na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Čadca neodporúča konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v okrese Čadca.

28.06.2020

Na základe súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií (nárast pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca) a v zmysle opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26. 06. 2020 bude prebiehať prevádzka škôl a obecného úradu nasledovne:

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.

22.07.2020

Vážení občania,

Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamuje, že v termíne:

od: 24.08.2020 07:45 do: 24.08.2020 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach v týchto častiach obce – Kubatkovia a Chmúrovia, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

09.07.2020

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne:

07.07.2020

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termínoch:

 od: 23.07.2020  07:30  do: 23.07.2020  18:30 a                                       
 od: 29.07.2020  07:30  do: 29.07.2020  18:30
 

bude prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach v časti obce – Jančulovia, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19, krízový štáb na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Čadca neodporúča konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v okrese Čadca.

28.06.2020

Na základe súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií (nárast pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca) a v zmysle opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26. 06. 2020 bude prebiehať prevádzka škôl a obecného úradu nasledovne:

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID -19, miestne príslušný regionálny hygienik RÚVZ Čadca rozhodne v čase mimoriadnej situácie nedoporučuje konanie hromadných podujatí v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto.