Obvodné oddelenie PZ Stará Bystrica 0961 423 905, 0961423 909

Lesná správa Nová Bystrica 041/43 97 256

Povodie Váhu Nová Bystrica 041/43 97 262

Základná škola Nová Bystrica 041/43 97 212

Základná škola Vychylovka 041/43 97 213

Materská škola Nová Bystrica 041/43 97 214

Múzeum Kys. Dediny Vychylovka 041/43 97 350

Pošta Nová Bystica - vedúca 041/43 97 222

Pošta Nová Bystrica 041/43 97 224

Zdravotné stredisko MUDr. Korček 041/43 97 264

Zdravotné stredisko MUDr. Fonšová 041/43 97 184

Zdravotné stredisko MUDr. Tischler 041/43 97 386

SEVAK Za, úpravňa vody N. Bystrica 041/43 97 211

HGT Nová Bystrica 041/43 97 104

Rím. kat. farský úrad Nová Bystrica 041/43 97 127

Pozemkové spoločensktvo Riečnica 041/43 97 106

Pozemkové spol. Nová Bystrica 041/43 97 244

Obchod u Pavelka Vychylovka 041/43 97 110

Obchod JEDNOTA N. Bystrica 041/43 97 122

Obchod LINKSON 041/43 97 125

Obchod JEDNOTA Rycierky 041/43 97 250

Obchod Pavol Romaník 041/43 97 132

Obchod u Mokryša 041/43 97 155

Obchod Rajnohová 041/43 97 216

Obchod Lúč - Patyla 041/43 97 180

Obchod Vychylovka - Kubeň 041/43 97 170

Pohostinstvo Masnicová 041/43 97 226

Pohostinstvo Griga 041/43 97 283

Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica 041/43 97 228

Píla - František Šadibol 041/43 97 114

VELM spol. s r. o. 041/43 97 294

 

Obvodné oddelenie PZ Stará Bystrica 0961 423 905, 0961423 909

Lesná správa Nová Bystrica 041/43 97 256

Povodie Váhu Nová Bystrica 041/43 97 262

Základná škola Nová Bystrica 041/43 97 212

Základná škola Vychylovka 041/43 97 213

Materská škola Nová Bystrica 041/43 97 214

Múzeum Kys. Dediny Vychylovka 041/43 97 350

Pošta Nová Bystica - vedúca 041/43 97 222

Pošta Nová Bystrica 041/43 97 224

Zdravotné stredisko MUDr. Korček 041/43 97 264

Zdravotné stredisko MUDr. Fonšová 041/43 97 184

Zdravotné stredisko MUDr. Tischler 041/43 97 386

SEVAK Za, úpravňa vody N. Bystrica 041/43 97 211

HGT Nová Bystrica 041/43 97 104

Rím. kat. farský úrad Nová Bystrica 041/43 97 127

Pozemkové spoločensktvo Riečnica 041/43 97 106

Pozemkové spol. Nová Bystrica 041/43 97 244

Obchod u Pavelka Vychylovka 041/43 97 110

Obchod JEDNOTA N. Bystrica 041/43 97 122

Obchod LINKSON 041/43 97 125

Obchod JEDNOTA Rycierky 041/43 97 250

Obchod Pavol Romaník 041/43 97 132

Obchod u Mokryša 041/43 97 155

Obchod Rajnohová 041/43 97 216

Obchod Lúč - Patyla 041/43 97 180

Obchod Vychylovka - Kubeň 041/43 97 170

Pohostinstvo Masnicová 041/43 97 226

Pohostinstvo Griga 041/43 97 283

Reštaurácia Jeleň Nová Bystrica 041/43 97 228

Píla - František Šadibol 041/43 97 114

VELM spol. s r. o. 041/43 97 294