Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci s riaditeľstvom školy vyhlásili stolnotenisový turnaj na deň 31.12.2008.  Turnaja sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí aj keď boli vianočné prázdniny, prišli si do školy zašportovať. Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský , zaželal všetkým zúčastneným veľa síl pri zápolení. Mgr. E.Jančulová oboznámila prítomných s pravidlami hry a rozdelila žiakov do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Veľkou pomocou pri súťaži boli aj rodičia, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti, a to pán Tomčala, pán Kultán a pán Cáder. Na záver riaditeľ školy odovzdal víťazom poháre a vecné ceny. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu turnaja a tiež stolnotenisovému oddielu dospelých , ktorý prispel vecnými cenami. 

DHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach, kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom okrese akoby nemalo konkurenta.

Active Image    Dňa 19.7.2008 sa v obci Nová Bystrica konala aj otváracia akcia nového Skateparku. Skatepark je ihrisko na ktorom sa realizujú športy ako je skateboarding, freestyle biking a extreme in-line. Inak povedané skákanie na skateboardoch, bicykloch a kolieskových korčuliach. Freestyleové športy sú v celom svete rozšírené vo veľkom počte, no na Slovensku tomu žiaľ doteraz tak nie je. Preto som sa rozhodol postaviť skatepark, aby deti, mládež a dúfam časom aj dospelý občania mali možnosť sa venovať aj iným športom ako je futbal, či tenis. V USA majú tieto športy tak veľkú tradíciu, že nie je problém v jednom skateparku stretnúť 35 ročného otca jazdiaceho spolu so svojím synom. Dokonca aj v susednej Českej Republike je skatepark v každej väčšej obci. U nás je najbližší park meste Liptovský Mikuláš. A na celom Slovensku sa ich počet pohybuje len okolo 15.
 

V sobotu 19.7.2008 sa uskutočnil druhý ročník medzinárodného futbalového turnaja
„O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE NOVÁ BYSTRICA“.


Active Image

Turnaja sa zúčastnili mužstvá:     TJ Pokrok  Stará Bystrica,
                                                              LKS Rajcza
                                                              ŠK Zálesie
                                                              TJ Slovan Nová Bystrica

Active ImageV sobotu, 12. 7. 2008, v popoludňajších hodinách cez našu dedinu prechádzali účastníci I. Kysuckého stretnutia trabantistov. Pred obecným úradom sa stretli so starostom Novej Bystrice Milanom Kotvasom, kde sa ponúkli ovčím syrom a žinčicou. Ich spoločná cesta pokračovala na návštevu Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Akcia bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Čadca Ing. Jozefa Vražela a zúčastnilo sa jej 30 trabantov s posádkami z rôznych kútov Slovenska. 

Dňa 19.júla 2008 sa bude konať druhý ročník futbalového turnaja
"O pohár starostu obce Nová Bystrica".

Tohoto veľkolepého turnaja sa zúčastní okrem iných aj futbalové družstvo z Chorvátska, z obce Josipovac.

Ďaľšou veľkou udalosťou dňa bude večerné pálenie
Vatry zvrchovanosti.

Počas celého dňa bude postarané o občerstvenie a hudbu.
Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci s riaditeľstvom školy vyhlásili stolnotenisový turnaj na deň 31.12.2008.  Turnaja sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí aj keď boli vianočné prázdniny, prišli si do školy zašportovať. Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský , zaželal všetkým zúčastneným veľa síl pri zápolení. Mgr. E.Jančulová oboznámila prítomných s pravidlami hry a rozdelila žiakov do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Veľkou pomocou pri súťaži boli aj rodičia, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti, a to pán Tomčala, pán Kultán a pán Cáder. Na záver riaditeľ školy odovzdal víťazom poháre a vecné ceny. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu turnaja a tiež stolnotenisovému oddielu dospelých , ktorý prispel vecnými cenami. 

DHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach, kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom okrese akoby nemalo konkurenta.

Active Image    Dňa 19.7.2008 sa v obci Nová Bystrica konala aj otváracia akcia nového Skateparku. Skatepark je ihrisko na ktorom sa realizujú športy ako je skateboarding, freestyle biking a extreme in-line. Inak povedané skákanie na skateboardoch, bicykloch a kolieskových korčuliach. Freestyleové športy sú v celom svete rozšírené vo veľkom počte, no na Slovensku tomu žiaľ doteraz tak nie je. Preto som sa rozhodol postaviť skatepark, aby deti, mládež a dúfam časom aj dospelý občania mali možnosť sa venovať aj iným športom ako je futbal, či tenis. V USA majú tieto športy tak veľkú tradíciu, že nie je problém v jednom skateparku stretnúť 35 ročného otca jazdiaceho spolu so svojím synom. Dokonca aj v susednej Českej Republike je skatepark v každej väčšej obci. U nás je najbližší park meste Liptovský Mikuláš. A na celom Slovensku sa ich počet pohybuje len okolo 15.
 

V sobotu 19.7.2008 sa uskutočnil druhý ročník medzinárodného futbalového turnaja
„O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE NOVÁ BYSTRICA“.


Active Image

Turnaja sa zúčastnili mužstvá:     TJ Pokrok  Stará Bystrica,
                                                              LKS Rajcza
                                                              ŠK Zálesie
                                                              TJ Slovan Nová Bystrica

Active ImageV sobotu, 12. 7. 2008, v popoludňajších hodinách cez našu dedinu prechádzali účastníci I. Kysuckého stretnutia trabantistov. Pred obecným úradom sa stretli so starostom Novej Bystrice Milanom Kotvasom, kde sa ponúkli ovčím syrom a žinčicou. Ich spoločná cesta pokračovala na návštevu Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Akcia bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Čadca Ing. Jozefa Vražela a zúčastnilo sa jej 30 trabantov s posádkami z rôznych kútov Slovenska. 

Dňa 19.júla 2008 sa bude konať druhý ročník futbalového turnaja
"O pohár starostu obce Nová Bystrica".

Tohoto veľkolepého turnaja sa zúčastní okrem iných aj futbalové družstvo z Chorvátska, z obce Josipovac.

Ďaľšou veľkou udalosťou dňa bude večerné pálenie
Vatry zvrchovanosti.

Počas celého dňa bude postarané o občerstvenie a hudbu.