Záväzný  prevádzkový  poriadok

1. Vstup len s preukazom!
Pri vstupe do areálu sa musí osoba preukázať identifikačným dokladom (občiansky preukaz, členský preukaz) správcovi areálu. Deťom z Novej Bystrice bude členský preukaz vydaný Základnou školou v Novej Bystrici.

2. Do priestoru ihrísk sa zakazuje vstupovať:
- v kopačkách akéhokoľvek typu
- na kolieskových korčuliach
- s bicyklami ( je potrebné ich odstaviť v určených priestoroch)
- so znečistenou obuvou

3. Zakazuje sa:
- fajčiť v priestore ihrísk
- vulgárne nadávať v celom areáli
- zakladať oheň mimo vyhradeného priestoru
- ničiť majetok v celom areáli
- preliezať a podliezať pletivo, alebo iným spôsobom ho poškodzovať
- konzumovanie jedál v priestoroch ihrísk
- vstupovať do areálu a odchádzať z neho mimo vstupnej bránky

4. Ďalšie pokyny:
- osoby musia rešpektovať pokyny správcu areálu
- odpadky odkladať len do smetných nádob
- každý je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok v celom areáli
- pri poškodení majetku bude uplatnená náhrada škody v plnej výške a zákaz vstupu do športového areálu
- každý je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy

Vstup vyhradený pre deti a mládež   -BEZ POPLATKU
Pondelok – piatok
14,00 hod. – 18,00 hod        tenisové ihrisko
14,00 hod – 18,00 hod         viacúčelové ihrisko

Sobota
12,00 hod – 17,00 hod        tenisové ihrisko
09,00 hod – 17,00 hod        viacúčelové ihrisko

Nedeľa a sviatky
13,00 hod – 17,00 hod       tenisové ihrisko
14,00 hod – 17,00 hod       viacúčelové ihrisko 

VSTUP PRE VEREJNOSŤ NA OBJEDNÁVKU
Pondelok – Piatok
18,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
18,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
Sobota
09,00 hod – 12,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       4.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 6.-€/hod
Nedeľa a sviatky
09,00 hod – 13,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       4.-€/hod
11,00 hod – 14,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 3.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 6.-€/hod
Objednávky možno dohodnúť na tel. č. 0944 380 696

Záväzný  prevádzkový  poriadok

1. Vstup len s preukazom!
Pri vstupe do areálu sa musí osoba preukázať identifikačným dokladom (občiansky preukaz, členský preukaz) správcovi areálu. Deťom z Novej Bystrice bude členský preukaz vydaný Základnou školou v Novej Bystrici.

2. Do priestoru ihrísk sa zakazuje vstupovať:
- v kopačkách akéhokoľvek typu
- na kolieskových korčuliach
- s bicyklami ( je potrebné ich odstaviť v určených priestoroch)
- so znečistenou obuvou

3. Zakazuje sa:
- fajčiť v priestore ihrísk
- vulgárne nadávať v celom areáli
- zakladať oheň mimo vyhradeného priestoru
- ničiť majetok v celom areáli
- preliezať a podliezať pletivo, alebo iným spôsobom ho poškodzovať
- konzumovanie jedál v priestoroch ihrísk
- vstupovať do areálu a odchádzať z neho mimo vstupnej bránky

4. Ďalšie pokyny:
- osoby musia rešpektovať pokyny správcu areálu
- odpadky odkladať len do smetných nádob
- každý je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok v celom areáli
- pri poškodení majetku bude uplatnená náhrada škody v plnej výške a zákaz vstupu do športového areálu
- každý je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy

Vstup vyhradený pre deti a mládež   -BEZ POPLATKU
Pondelok – piatok
14,00 hod. – 18,00 hod        tenisové ihrisko
14,00 hod – 18,00 hod         viacúčelové ihrisko

Sobota
12,00 hod – 17,00 hod        tenisové ihrisko
09,00 hod – 17,00 hod        viacúčelové ihrisko

Nedeľa a sviatky
13,00 hod – 17,00 hod       tenisové ihrisko
14,00 hod – 17,00 hod       viacúčelové ihrisko 

VSTUP PRE VEREJNOSŤ NA OBJEDNÁVKU
Pondelok – Piatok
18,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
18,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
Sobota
09,00 hod – 12,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       4.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 6.-€/hod
Nedeľa a sviatky
09,00 hod – 13,00 hod           tenisové ihrisko                                       2.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           tenisové ihrisko                                       3.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           tenisové ihrisko                                       4.-€/hod
11,00 hod – 14,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 3.-€/hod
17,00 hod – 20,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 5.-€/hod
20,00 hod – 22,00 hod           viacúčelové ihrisko                                 6.-€/hod
Objednávky možno dohodnúť na tel. č. 0944 380 696