p1020548_smallUž tretí ročník stolnotenisového turnaja otvoril predseda klubu stolných tenistov
Ladislav Cáder. Každý súťažiaci si vytiahol z klobúka štartové číslo a tým
pádom bolo určené rozdelenie do skupín. Turnaj prebiehal systémom
v skupinách každý s každým, víťazi skupín hrali finále, druhí v poradí sa stretli
v zápase o 3. miesto. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach, muži a žiaci.
Aké bolo poradie na stupňoch najvyšších? Po tuhých bojoch umiestnenie
pretekárov bolo nasledovné:

Kategória žiaci:
1. Róbert Kováč
2. Ján Kultán
3. Branislav Cáder
4. Monika Joneková

Kategória muži:

1. Miroslav Cáder
2. Miroslav Masnica
3. Vladimír Jonek
4. Ján Žovin

Turnaj sa uskutočnil 3. januára 2010 v telocvični ZŠ s MŠ Nová Bystrica -
Vychylovka.
Stolnotenisový klub v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje starostovi obce
Milanovi Kotvasovi, obecnému zastupiteľstvu a vedeniu ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici - Vychylovke za podporu stolného tenisu v Novej Bystrici.

Jozef Kultán

 


Active Image


Active Image


Active Image

p1020548_smallUž tretí ročník stolnotenisového turnaja otvoril predseda klubu stolných tenistov
Ladislav Cáder. Každý súťažiaci si vytiahol z klobúka štartové číslo a tým
pádom bolo určené rozdelenie do skupín. Turnaj prebiehal systémom
v skupinách každý s každým, víťazi skupín hrali finále, druhí v poradí sa stretli
v zápase o 3. miesto. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach, muži a žiaci.
Aké bolo poradie na stupňoch najvyšších? Po tuhých bojoch umiestnenie
pretekárov bolo nasledovné:

Kategória žiaci:
1. Róbert Kováč
2. Ján Kultán
3. Branislav Cáder
4. Monika Joneková

Kategória muži:

1. Miroslav Cáder
2. Miroslav Masnica
3. Vladimír Jonek
4. Ján Žovin

Turnaj sa uskutočnil 3. januára 2010 v telocvični ZŠ s MŠ Nová Bystrica -
Vychylovka.
Stolnotenisový klub v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje starostovi obce
Milanovi Kotvasovi, obecnému zastupiteľstvu a vedeniu ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici - Vychylovke za podporu stolného tenisu v Novej Bystrici.

Jozef Kultán

 


Active Image


Active Image


Active Image