DHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach, kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom okrese akoby nemalo konkurenta.


Okrsková súťaž Radôstka

Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev, kde muži získali 1. miesto.
Veliteľ – Brehovský Ladislav
Účasť družstva: Preták Peter, Preták Patrik, Vojtek Jozef, Janek Jaroslav, Čierňava Vladimír, Mihálik Jozef, Klieštik Milan, Čierňava Lukáš, Prišť Peter, Čierňava Marek.

Na najvyšší stupeň víťazov sa v Radôstke postavilo aj družstvo žien.


Krásno nad Kysucou
V okresnej súťaži opäť potvrdili svoje kvality obe mužstvá mužov i žien, keď získali opäť prvé miesta.
 1. miesto okresná súťaž muži
 1. miesto okresná súťaž ženy


O pohár starostu obce Stará Bystrica
V susednej obci naši hasiči a hasičky zase nesklamali a obsadili najvyššie priečky.
 Muži 1. miesto
 Ženy 1. miesto

O pohár starostky obce Klubina
Na Klubine sa darilo už menej, ale stále z toho bola prvá trojka.
 3. miesto muži

Ďakujeme Jánovi Slučiakovi za občerstvenie.

Ladislav Brehovský

DHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach, kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom okrese akoby nemalo konkurenta.


Okrsková súťaž Radôstka

Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev, kde muži získali 1. miesto.
Veliteľ – Brehovský Ladislav
Účasť družstva: Preták Peter, Preták Patrik, Vojtek Jozef, Janek Jaroslav, Čierňava Vladimír, Mihálik Jozef, Klieštik Milan, Čierňava Lukáš, Prišť Peter, Čierňava Marek.

Na najvyšší stupeň víťazov sa v Radôstke postavilo aj družstvo žien.


Krásno nad Kysucou
V okresnej súťaži opäť potvrdili svoje kvality obe mužstvá mužov i žien, keď získali opäť prvé miesta.
 1. miesto okresná súťaž muži
 1. miesto okresná súťaž ženy


O pohár starostu obce Stará Bystrica
V susednej obci naši hasiči a hasičky zase nesklamali a obsadili najvyššie priečky.
 Muži 1. miesto
 Ženy 1. miesto

O pohár starostky obce Klubina
Na Klubine sa darilo už menej, ale stále z toho bola prvá trojka.
 3. miesto muži

Ďakujeme Jánovi Slučiakovi za občerstvenie.

Ladislav Brehovský