Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Záväzný  prevádzkový  poriadok

1. Vstup len s preukazom!
Pri vstupe do areálu sa musí osoba preukázať identifikačným dokladom (občiansky preukaz, členský preukaz) správcovi areálu. Deťom z Novej Bystrice bude členský preukaz vydaný Základnou školou v Novej Bystrici.

2. Do priestoru ihrísk sa zakazuje vstupovať:
- v kopačkách akéhokoľvek typu
- na kolieskových korčuliach
- s bicyklami ( je potrebné ich odstaviť v určených priestoroch)
- so znečistenou obuvou

3. Zakazuje sa:
- fajčiť v priestore ihrísk
- vulgárne nadávať v celom areáli
- zakladať oheň mimo vyhradeného priestoru
- ničiť majetok v celom areáli
- preliezať a podliezať pletivo, alebo iným spôsobom ho poškodzovať
- konzumovanie jedál v priestoroch ihrísk
- vstupovať do areálu a odchádzať z neho mimo vstupnej bránky

4. Ďalšie pokyny:
- osoby musia rešpektovať pokyny správcu areálu
- odpadky odkladať len do smetných nádob
- každý je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok v celom areáli
- pri poškodení majetku bude uplatnená náhrada škody v plnej výške a zákaz vstupu do športového areálu
- každý je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy

zskmojekysucekysucke muzeum