Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

9_smallV obci Nová Bystrica – „ Osada u Peťka „ sa 24.apríla 2010 uskutočnil 3. ročník Furmanskej súťaže ZCHKS. Podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedníčky NR SR za SNS RNDr. Anny Belousovovej, ktorá spolu so starostom obce Milanom Kotvasom furmanským víťazom potriasli pravicou a zaželali im množstvo ďalších úspechov. Hlavný organizátor súťaže bola Obec Nová Bystrica, rodina Antona Petreka a členovia obecného zastupiteľstva.


 Furmanská súťaž sa začala ráno o 9:00 hod. sprievodom furmanských vozov cez obec,  vozy a kone boli vyzdobené pestrofarebnými kvetmi a z každého z nich sa ozývala ľudová pieseň a hudba od miestnych folkloristov. Po príchode na tzv. kolbisko sa otvorila súťaž, ktorá sa konala v  priebežných disciplínach: vozatajský parkúr, práca s drevom a ťažký ťah. Celkove všetkých účastníkov súťaže v dvoj záprahu bolo 11  a v jedno záprahu 7.


Prvé 3 umiestnenia: Vozatajský parkúr v dvoj záprahu:
1. miesto - Dobrotka Ľuboš / Brusno / kôň Gaštan aJumbo 
2. miesto - Kubica Piotr / Poľsko / kôň Burik a Mašľak
3. miesto - Játy Patrik / Pšurnovice /  kôň Litvor a Bandy

Prvé 3 umiestnenia: Vozatajský parkúr v jedno záprahu:
1. miesto - Šulava Miroslav / Klubina / kôň Pejo 2
2. miesto - Konečný Jaroslav / Vychylovka / kôň Pejo 5
3. miesto - Chromec Ľubo / Tr. Kľačany / kôň Maťo

Prvé 3 umiestnenia: Práca s drevom v dvoj záprahu:
1. miesto - Dobrotka  Ľuboš / Brusno / kôň Gaštan a Jumbo                                                                                    
2. miesto - Játy Patrik / Pšurnovice /  kôň Litvor a Bandy
3. miesto - Kubica Piotr / Poľsko / kôň Burik a Mašľak

Prvé 3 umiestnenia Práca s drevom v jedno záprahu:
1. miesto   - Šulava Miroslav / Klubina / kôň Pejo 2
2. miesto  - vylúčený
3. miesto  - vylúčený

Prvé 3 umiestnenia: Ťažký ťah v dvoj záprahu:
1. miesto - Dobrotka  Ľuboš / Brusno / kôň Gaštan a Jumbo
2. miesto - Kitaš Pavol / Golianovo / kôň Narex a Mišo
3. miesto - Bliznák Ján /Valašské Meziríčí/ kôň Neros a N. Salazar

Prvé 3 umiestnenia: Ťažký ťah v jedno záprahu:
1. miesto - Konečný Jaroslav / Vychylovka / kôň Pejo 5
2. miesto - Drozd Jozef / Nová Bystrica / kôň Bubo 1
3. miesto - Janíček Mário / Čadca / kôň Pejo 4

Celkové umiestnenie dvoj záprahu:
1. miesto - Dobrotka  Ľuboš / Brusno / kôň Gaštan a Jumbo
2. miesto - Játy Ptrik / Pšurnovice /  kôň Litvor a Bandy
3. miesto - Kitaš Pavol / Golianovo / kôň Narex a Mišo

Celkové umiestnenie jedno záprahu:
1. miesto - Šulava Miroslav / Klubina / kôň Pejo 2
2. miesto - vyradený
3. miesto - vyradený!

Súťaž bola pod dozorom rozhodcov Zväzu chovateľov koní Slovenska, a to  Ing. Vladimírom Šmelkom, Lubomírom  Kamasom a Ing. Františkom Gráczom.
Každá disciplína bola ocenená pohárom, finančnou cenou a stuhou pre koňa.
Medzi krátkymi  prestávkami sa predviedli Fríske kobyly z Frískeho raja zo Svrčinovec, John dier agroservis zo Zázrivá zo svojimi poľnohospodárskými strojmi a sokoliar a jeho dravce z hradu Červený kameň. Na ľudovú nôtu zahrali ĽH Kováčovci, ĽH Martina Bisudu, ĽH Starejší, ŽSS Dolinka a detskí heligonkári zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktorým sa chceme aj touto cestou poďakovať za účasť.
 
ĎAKUJEME  SPONZOROM:
Podpredsedníčka NR SR, SNS . RNDr. Anna Belousovová
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesa v Novej Bystrici
Združenie drobnovlasníkov lesa a poľnohospodársej pôdy – Starý diel - Nová Bystrica
Firna VELM Nová Bystrica
Oravské združenie súkromných vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy – Nová Bystrrica – Vych.
Ján Šutiak – Nová Bystrica
Ján Kulich  - Nová Bystrica
Firma  HORAWOOD s.r.o – Nová Bystrica
Albín Šadibol – Nová Bystrica
Michal Klieštik – Nová Bystrica
Poľnohospodárske a roľnícke  družstvo – Stará Bystrica
Firma ŠUTY – Krásno nad Kysucou
COOP Jednota – Čadca
Cyril Talapka
Kaderníctvo SYBA – Nová Bystrica
Rudolf Chovanec – Nová Bystrica
Ing. Miroslav Vrábel
Firma Bystričanka
Firma Sevak
Firma Vilia - Jozef Klieštik
Potraviny LINKSON
Radoslav Hančinský
Lesné spoločenstvo - Harvelka
Firma STRABAG
Firma DEKURIA
Dexia banka

ĎAKUJEME  SPONZOROM   TOMBOLY:
Potraviny – Rudolf Patyla . Nová Bystrica
Eduard Molnár – Čierna Voda
Kvetinárstvo – Stanislav Koleno – Stará Bystrica
Večierka v Novej Bystrci – Anna Priščová
Potraviny - Eva Mokrýšová
Obec Nová Bystrica
John dier - agroservis Zázrivá

POĎAKOVANIE  PATRÍ :
DHZ Nová Bystrica
ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ich žiakom
Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici
Poslancom Obecného zastupiteľstva N.  Bystrica
Verejno-prospešným zamestnancom v N. Bystrici
Lesy Slovenskej republiky
        Obec Nová Bystrica sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia. Ďakujeme aj všetkým účastníkom a návštevníkom tejto peknej akcie, pre ktorých bola aj pripravovaná.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum