Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

p1020548_smallUž tretí ročník stolnotenisového turnaja otvoril predseda klubu stolných tenistov Ladislav Cáder. Každý súťažiaci si vytiahol z klobúka štartové číslo a tým
pádom bolo určené rozdelenie do skupín.

Turnaj prebiehal systémom v skupinách každý s každým, víťazi skupín hrali finále, druhí v poradí sa stretli v zápase o 3. miesto. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriach, muži a žiaci. Aké bolo poradie na stupňoch najvyšších? Po tuhých bojoch umiestnenie pretekárov bolo nasledovné:

Kategória žiaci:
1. Róbert Kováč
2. Ján Kultán
3. Branislav Cáder
4. Monika Joneková

Kategória muži:

1. Miroslav Cáder
2. Miroslav Masnica
3. Vladimír Jonek
4. Ján Žovin

Turnaj sa uskutočnil 3. januára 2010 v telocvični ZŠ s MŠ Nová Bystrica -
Vychylovka.
Stolnotenisový klub v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje starostovi obce
Milanovi Kotvasovi, obecnému zastupiteľstvu a vedeniu ZŠ s MŠ v Novej
Bystrici - Vychylovke za podporu stolného tenisu v Novej Bystrici.

Jozef Kultán

 


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum