Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

dsc00126_smallDňa 25.apríla 2009 sa v obci Nová Bystrica konal 2.ročník FURMANSKEJ SÚŤAŽE. Súťaž spoluorganizovala obec Nová Bystrica, ZCHKS a rodina Antona Petreka, bez ktorej by sa táto súťaž ani neuskutočnila. Hlavným sponzorom celej akcie bola SNS.


Od skorých ranných hodín sa pripravovali v deň súťaže konské záprahy, na ktorých sa usádzali miestni folkloristi a ľudové hudby. O  8.00 hod. ráno sa v miestnom rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici uskutočnila svätá omša, ktorú celebroval dôstojný pán Stanislav Capiak. Po svätej omši sa konal slávnostný sprievod obcou.


Krásne vyzdobené starodávne vozy viezli folkloristov, z ktorých sa po celej doline ozývali spevy a hudba. Po sprievode sa všetky súťažiace kone zoradili do jedného pásu v kolbisku, ktoré bolo v osade u Peťka. Aj tento priestor hýril pestrými farbami a kvetmi, čo iste spríjemnilo celé prostredie. Furmani so svojimi „tátošmi“ zahájili furmanskú súťaž čestným kolom v kolbisku. Celkove sa zúčastnilo 23 koní so svojimi furmanmi. Na úvod celej súťaže prítomných privítal starosta obce p. Milan Kotvas, ktorý všetkým zaželal veľa síl v športovom zápolení a ocenil snahu všetkých, ktorí aj týmto spôsobom udržujú tradície našich predkov. Privítal medzi prítomnými predsedu Žilinského samosprávneho kraja p. Ing. Juraj Blanára, starostu obce Čierne Ing. Pavla Gomolu, a poslanca Európskeho parlamentu p. Ing. Petra Baca.Po slávnostnom zahájení začala samotná súťaž vozatajským parkurom - dvojzáprahov a jednozáprahov. Ako druhá disciplína bola pre divákov veľ mi atraktívna súťaž – práca s drevom a na záver tretia disciplína – ťažký ťah. Prvé tri miesta v každej disciplíne boli vyhodnotené a odmenené pohármi a peňažnými cenami.
Medzi jednotlivými disciplínami boli prestávky, ktoré boli vyplnené kultúrnym programom, na ktorom sa podieľali miestni folkloristi – ŽSS Dolinka, ŽSS Polianka, DĽH zo Starej Bystrice, heligonkári z Novej Bystrice, mažoretky EVITA z Čadce a klub historického šermu z Martina.
Záver celých pretekov bol o 19.00hod.
K úspešnému priebehu pretekov určite prispeli aj stánky s občerstvením, s rôznymi upomienkovými predmetmi, detskými atrakciami a malými poníkmi, na ktorých sa vozili deti.  Aj počasie v tento deň prialo všetkým prítomným a nemalou mierou prispelo k tomu, že na túto akciu prišlo veľa divákov.
Na konci súťaže odovzdal p. Ing. Peter Baco cenu ministra pôdohospodárstva najlepšiemu furmanovi súťaže. Víťazom bol p. Miroslav Šulava z Klubiny.

Výsledky súťaže:
Furmanské preteky: Nová Bystrica    25. apríl  2009  dvojzáprahy

 

por.č.  meno furmana   bydlisko  kôň  kôň súťaž č. 1   umiestn.  súťaž č. 2 umiestn.  súťaž č. 3   umiestn.
 1.  Matejík Jozef  Velčice  Bret  Jantár  2:31:44  2.  1:40:04  1.  40  1.
 2.  Játy Patrik  Pšurnovice  Edgar  Bandy  1:54:25  1.  2:12:81  3.  37  3.
 3.  Dobrotka Ľuboš  Brusno  Jumbo   Gaštan  2:50:04  4.  1:46:56  2.  40  2.
 4.  Halas Jozef   Podolie  Berta  Jela  2:46:06  3.  2:34:94  5.  28,2  4.
 5.  Jakubík Tomáš  Slopná  Pejo  Lugoša  4:28:00  6.  3:09:56  6.  20  6.
 6.  Šnegon Anton  Nová Bystrica  Bubo I  Bubo II  4:21:63  5.  disk.  disk.  20,2  5.
 7.  Kubica Piotr  Poľsko  Burik  Mašľak  disk.  disk.  2:14:03   4.  disk.  disk.

 

Furmanské preteky: Nová Bystrica    25. apríl  2009  jedno záprahy

 

por.č.   meno furmana  bydlisko  kôň súťaž č. 1  umiestn.  súťaž č. 2  umiestn.   súťaž č. 3 umiestn.  celkom 
 
 celkom Cel. Umiestn.
 1.  Šúlava Miroslav  Klubina  Pejo I.   4:06:72  7.  1:51:41   1.  33,1 1.   9  1.
 2.  Šnegon Anton  Nová Bystrica  Bubo II.  3:33:62  4.  3:51:40   5.  31,9  2.  11  2.
 3.  Palcút Jozef  Podolie  Berta  2:19:32  1.  1:58:97  2.  10  9.  12  3.
 4.  Šúlava Miroslav  Klubina  Pejo II   3:43:18  5.  2:38:47  4.  11,7  4.  13  4.
 5.  Petrek Marian  Nová Bystrica  Gaštan  3:46:25  6.  2:37:25  3.  10,2  8.  17 5. 
 6.  Šnegon Anton  Nová Bystrica  Bubo I.  3:18:12  3.  disk.  disk.  11,4  5.    
 7.  Janíček Mário  Čadca  Pejo  7:01:69  12.  disk.  disk.  20  3.    
 8.  Svitek Michal  Nová Bystrica  Mišo  4:11:69  8.  disk.  disk.   disk.     disk.    
 9.  Konečný Jaroslav  Vychylovka  Pejo  2:52:66  2.  disk.  disk.  11,2  6.    
 10.  Padych František  Čadca  Dora  4:51:46  9.  disk.  disk.  3,8  11.    
 11. Petrek Peter   Nová Bystrica  Emirka  5:03:09  10.  disk.  disk.  10,8  7.    
 12.  Hančin Anton  Nová Bystrica  Miki  5:26:47  11.  disk.  disk.  5,2  10.    
 13.  Čierňava Tibor  Nová Bystrica  Gaštan  disk.  disk.  disk.  disk.    disk.    disk.    

 

Riaditeľ pretekov: Anton Petrek, tajomník: Peter Petrek,  technický delegát: Ľubomír Petrek, rozhodcovia: Ing. Vladimír Šmelko, Ľubomír Kamas, podkováč: Emil Škorvaga, veterinárska služba: MVDr. Ivan Lukšík.

Ďakujeme sponzorom pretekov:
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov v Novej Bystrici
p. Erika Kotvasová – firma VELM z Novej Bystrice
p. Ing.   Horeličan – firma HGT z Novej Bystrice
p. Ján Kulich – firma drevoindustria
p. František Šadibol – drevo-spracujúci priemysel v Novej Bystrici
p. Hnitka Stanislav – firna HS z Turzovky
p. Ján Šutiak z Vychylovky
p. Daniel Janek – firma DEKURIA z Novej Bystrice
p. Cyril Talapka – bývalý rodák z Novej Bystrice
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov v Starej Bystrici
Obecný úrad Stará Bystrica
DHZ Stará Bystrica
DHZ Nová Bystrica
Oravcové združenie Vychylovka 
p. Albin Šadibol Vychylovka 
p. Klieštik Michal Vychylovka
DEXIA BANKA ( sídliaca v Žiline )
Ján Cáder z Vychylovky
Peter Čierňava z Vychylovky
Pavol Hruška z Vychylovky
Rudolf Vojtek z Vychylovky
Vasil Masnica z Vychylovky
Ing. Viliam Kulas zo Starej Bystrice
Rudolf Chovanec z Novej Bystrice

Ďakujeme darcom tomboly:
Ing Viliam Kulas zo Starej Bystrice – firma DINEX
Daniel Sojčák so Starej Bystrice - firma K – TEN DREVO s.r.o.
Poľno-hospodárske družstvo – Stará Bystrica
Zuzana Masnicová z Vychylovky
Monika Šadibolová z Vychylovky
Monika Masnicová, Lubo a Milan Masnica z Novej Bystrice
Iveta Pastvová z Vychylovky
Marian Šulava z Vychylovky
Rudolf Patyla z Novej Bystrice
Jozef Mokrýš z Novej Bystrice
Ing. Pavol Faktor zo Starej Bystrice
Alexander Griga z Vychylovky
Eduart Molnár z Čiernej vody
Stanislav Koleno kvetinárstvo a pohrebníctvo zo Starej Bystrice
Jozef Slivka z Radôstky
Anna Petreková z Novej Bystrice
Ján Pišoja z Novej Bystrice
Firma Kofola a Rajec
Dušan Šadibol  z Vychylovky

Obecný úrad v Novej Bystrici aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia. Nie je možné ich všetkých menovať vzhľadom k tomu, že ich bolo veľmi veľa, čo svedčí o tom, že máme veľa šikovných a ochotných ľudí, ktorí vedia urobiť veľa pre dobrú vec.
Určite  sa budeme snažiť pokračovať v začatej tradícií furmanských pretekov aj v ďalších rokoch.

Vladimír Tomčala
kultúrny referent
Nová Bystrica

 


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum