Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageŠkolské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici v spolupráci s riaditeľstvom školy vyhlásili stolnotenisový turnaj na deň 31.12.2008.  Turnaja sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí aj keď boli vianočné prázdniny, prišli si do školy zašportovať.

Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský , zaželal všetkým zúčastneným veľa síl pri zápolení. Mgr. E.Jančulová oboznámila prítomných s pravidlami hry a rozdelila žiakov do dvoch kategórií: začiatočníci a pokročilí. Veľkou pomocou pri súťaži boli aj rodičia, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti, a to pán Tomčala, pán Kultán a pán Cáder. Na záver riaditeľ školy odovzdal víťazom poháre a vecné ceny. Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu turnaja a tiež stolnotenisovému oddielu dospelých , ktorý prispel vecnými cenami. 

Mgr. Elena Jančulová

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum