Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamDHZ Nová Bystrica sa tento rok zúčastnila hneď na niekoľkých súťažiach, kde si merali svoje sily, zručnosti a schopnosti s ostatnými družstvami. Celkový počet súťaží, na ktorých Novobystrickí hasiči súťažili je 4. Je treba však podotknúť, že na troch z nich sa zúčastnilo aj družstvo žien, ktoré v našom okrese akoby nemalo konkurenta.Okrsková súťaž Radôstka

Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev, kde muži získali 1. miesto.
Veliteľ – Brehovský Ladislav
Účasť družstva: Preták Peter, Preták Patrik, Vojtek Jozef, Janek Jaroslav, Čierňava Vladimír, Mihálik Jozef, Klieštik Milan, Čierňava Lukáš, Prišť Peter, Čierňava Marek.

Na najvyšší stupeň víťazov sa v Radôstke postavilo aj družstvo žien.


Krásno nad Kysucou
V okresnej súťaži opäť potvrdili svoje kvality obe mužstvá mužov i žien, keď získali opäť prvé miesta.
 1. miesto okresná súťaž muži
 1. miesto okresná súťaž ženy


O pohár starostu obce Stará Bystrica
V susednej obci naši hasiči a hasičky zase nesklamali a obsadili najvyššie priečky.
 Muži 1. miesto
 Ženy 1. miesto

O pohár starostky obce Klubina
Na Klubine sa darilo už menej, ale stále z toho bola prvá trojka.
 3. miesto muži

Ďakujeme Jánovi Slučiakovi za občerstvenie.

Ladislav Brehovský

 

zskmojekysucekysucke muzeum