Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Hráči, výbor a fanúšikovia TJ Slovan Nová Bystrica sa stretli dňa 25.1.2009 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v sále kultúrneho domu. Schôdza prebiehala v pokojnej atmosfére a zobrala na vedomie odstúpenie predsedu TJ p. Rudolfa Chovanca, vyhodnotenie jesennej časti súťaže, hospodárenie TJ Slovan, poďakovanie sponzorom klubu. Výbor TJ sa rozšíril o p. Ing.  Miroslava Borovičku. Nový predseda TJ bude zvolený výborom TJ dňa 30.1.2009. V diskusii sa preberal najmä hráčsky problém a výstavba šatní. Schôdza sa skončila s vedomím toho, že treba stabilizovať hráčsky kváder a v tabuľke ísť o 2-3 miesta vyššie.

zskmojekysucekysucke muzeum