Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageMesiac marec máme už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto.

Zdrojom stretnutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj knižnice. Mesiac knihy pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy z komerčných dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci z dôvodu  malej návštevnosti predajní. Práve v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.
Aj miestnu knižnicu v tomto mesiaci navštívili naši žiaci základných škôl, a tak sa poučili o význame kníh. Mnohí sa priznali, že i keď majú doma rôzne nové technológie, kniha je najlepší spôsob na učenie. Doškrtané poznámky ceruzou si na PC len tak ľahko nedokážeme vytvoriť.
Treba len dúfať, že „stará klasika“ - čítanie kníh nás nevymení za monitory počítačov.

 

Vladimír Tomčala
kultúrny referent

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum