Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamDňa 15.5.2014 sme sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v Centre voľného času Čadca. Našu školu sme reprezentovali ja, Vratko Halvoník a Tadeáš Vakula. Keď sme prišli do centra, tak sme sa podpísali na papier a poslali nás do sály, kde sme sa zhromaždili. O pár minút neskôr k nám prišla komisia, ktorá sa nám predstavila, a nás kategóriu D, poslala do triedy, kde sme si posadali. Rozdali nám testy praktickej a teoretickej časti. Na praktickú časť sme dostali 40min. a na teoretickú 20min. Začali sme tým, že sme sa podpísali na test a potom sme už riešili praktickú časť.

V tejto časti sme aj mikroskopovali. Mikroskopovali sme pokožku listov a potom sme museli nakresliť to, čo sme videli, čiže bunky. Uplynulo 40min.,ale komisia bola natoľko dobrá, že nám dala viac času na dopísanie testu. Po praktickej časti sme mali krátku prestávku a pokračovali sme s testami z teoretickej časti. Táto časť nebola veľmi náročná, myslím, že som to zvládol. Aj Tadeáš bol celkom spokojný, ako to napísal.
Teraz už len čakáme na výsledky a dúfame, že budeme úspešnými riešiteľmi.

 

Vratko Halvoník –člen redakčného krúžku

zskmojekysucekysucke muzeum