Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamDenne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ľutujú pacientov, hovoria o tom, že by sa malo pomôcť, veľa sa o tom hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič nedeje. A práve preto, sme sa 11.4.2014 stretávali v mestách a obciach s dobrovoľníkmi , ktorí ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Zbierka mala osloviť všetkých, ktorí chcú pomôcť bez zbytočných rečí.


Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Dvaja žiaci, Róbert Kováč a Monika Joneková, dostali za úlohu osloviť všetkých žiakov a ponúknuť im za dobrovoľný príspevok narcis.

 Keďže rodičia dopredu vedeli, že sa zapojíme do tejto akcie, prispeli vlastne prostredníctvom svojich detí . Nezabudli sme ani na spoluobčanov v obci a preto títo naši spolužiaci navštívili aj rôzne prevádzky ako obchody, obecný úrad atď . Narcisy boli veľmi pekné a všetci sme si ich pripli na tričká alebo na tašky a počas prestávky sa cela chodba naplnila narcismi.

 Zuzana Poništiaková

zskmojekysucekysucke muzeum