Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

altV týždni od 17.3.2014 do 21.3.2014 sme sa zapojili do „ Týždňa boja proti rasizmu!" Žiaci nosili každý deň v tomto týždni oblečenie inej farby /čierna, modrá, červená, zelená, žltá/ a spolu s triednymi učiteľkami sme sa venovali témam týkajúcim sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, rasovej intolerancii, ktoré sme spracovávali výtvarne alebo literárne.


Všetci, ktorí sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu podporili náš školský projekt tým, že v danom týždni prišli oblečení každý deň v tričku inej farby:
-pondelok 17.3.2014 -modrá /Európa/
-utorok 18.3.2014- čierna /Afrika/


-streda 19.3.2014- červená /Amerika/
-štvrtok 20.3.2014 –zelená /Austrália/
-piatok 21.3.2014 – žltá /Ázia/.
Sú to farby olympijských kruhov, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby pleti, národnosti, jazyka a kultúry.
Na školskej chodbe sme mali nainštalovanú veľkú nástenku, kde sme každý deň pripínali fotografie tried, práve v danej farbe olympijského kruhu. Navzájom sme súťažili, aby čo najviac žiakov prišlo do školy vo farbe daného kontinentu. Na konci týždňa sa už na nástenke zobrazili všetky farby a jednotlivé fotografie pútali pozornosť všetkých žiakov.
Aj takto sme symbolicky vyjadrili náš postoj k danej téme. Všetci si želáme, aby priateľstvo a znášanlivosť medzi ľuďmi vydržali aj ďalšie stáročia.

 Denisa Slučiaková


zskmojekysucekysucke muzeum