Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

17.03.2014

altKaždoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj regionálna súťažná prehliadka detského folklóru pod názvom "Slávici Kysúc". Vyhlasovateľom súťaže je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a je samozrejme, že regionálnej prehliadke predchádza školské kolo, ktoré sa na našej škole uskutočnilo v troch kategóriách. Prvá kategória žiaci ročníkov 1-2, druhá kategória - žiaci ročníkov 3-4, tretia kategória - žiaci ročníkov 5-9.


Spolu sa školského kola zúčastnilo 50 dievčat a chlapcov . Vypočuli sme si veľmi krásne ľudové piesne v podaní detí, niektorým sa darilo lepšie, iní mali trošku problém s rytmikou alebo tóninou, ale všetkým treba poďakovať, že sa ukázali ako šikovní speváci a nebáli sa prejaviť. Je vidieť, že veľa detí má vzťah k ľudovej piesni, hudbe, tancu.

 I. kategória : I. miesto - Barbora Šutiaková - II.A
II. miesto - Rudolf Šumský - I.B
III. miesto - Karolína Čierňavová - I.B
Juraj Kuric - I.A

 


II. kategória : I.miesto - Dominika Halvoníková III.B
II. miesto - Lucia Talapková - IV.A
III. miesto - Kristína Kuricová III.A
Žaneta Borisová III..B.
IV. miesto - Martin Holienčin III.A


III. kategória - I. miesto - Soňa Kubeňová VII.A
Denisa Halvoníková V.A
II. miesto - Michaela Adamcová VII.A
Iveta Srníčková V.A
III. miesto - Vratko Halvoník VI.A
Kristína Borisová VI.A
Viktória Kuricová VIII.A

Všetkým srdečne bahoželáme!

zskmojekysucekysucke muzeum