Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

altK tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom „Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany", ktorú usporadúva Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.

Tento rok sme sa súťaže zúčastnili 11. októbra. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení : Renátka Hoferová, Michaela Adamcová, Denis Kulas a Janko Strenitzer. Súťaž sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Z teórie absolvujú 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej výchovy, z oblasti dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a z oblasti topografie a orientácie v teréne. Potom je praktická časť, kde v teréne riešia úlohy ako streľba zo vzduchovej pušky,

 prechod zamoreným terénom a zhotovenie evakuačnej batožiny, praktické ošetrenie úrazu a ďalšie. Do úvahy sa berie aj čas, za ktorý celú trať družstvo absolvuje. Veľmi nás potešilo, že v takejto náročnej súťaži naši žiaci zabodovali a obsadili pekné tretie miesto. Priviezli si domov pohár s diplomom a každý dostal aj medailu.
Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a tiež obce.

 


Text a foto : Mgr. Elena Jančulová

 

zskmojekysucekysucke muzeum