Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

alt8. a 9. októbra sme na škole venovali povinnému učivu – Ochrana života a zdravia, ktoré sme plnili v dvoch dňoch. Prvý deň sme venovali na ročníkoch 1-9 teórii a druhý deň sme teoretické vedomosti zúročili v praktickom cvičení.

Na ročníkoch 1-4 v didaktických hrách a na ročníkoch 5-9 v účelovom cvičení. 1-4 využili terén na multifunkčnom ihrisku a v jeho okolí. Priamo na mieste plnili úlohy z učiva pohyb a pobyt v prírode, zo základov zdravotnej výchovy, riešili úlohy z oblasti dopravnej výchovy a úlohy z oblasti riešenia mimoriadnych situácií. Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili a po skončení didaktických hier sa zahrali spoločne drobné hry.


Žiaci ročníkov 5-9 na plnenie úloh využili terén na cyklotrase. Postupne sme vytvorili stanovištia, kde žiaci plnili po triedach úlohy , za ktoré získavali body. Veľmi dôležitý bol aj čas,za ktorý celú trasu absolvovali. Na trati plnili úlohy – topografické značky a práca s mapou a buzolou, hod granátom na cieľ, plnili tiež otázky zo zdravotnej výchovy . keďže išli po cyklotrase, jedno stanovište bolo venované aj dopravnej výchove.
Na prvom mieste sa umiestnila trieda VIII.A, druhé miesto si vybojovala trieda IX.A , tretie miesto patrilo triede VI.A.
Deň sa vydaril a aj pekné počasie, aj keď trošku chladnejšie, prispelo k dobrej nálade nám všetkým.

 


Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto: Adelka Čavajdová, Barborka Holúbková

 

zskmojekysucekysucke muzeum