Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

alt5. októbra 2013 študenti SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou usporiadali pre obce Zborov nad Bystricou, Starú Bystricu a Novú Bystricu športový deň v Starej Bystrici na cyklotrase. Aj CVČ v Novej Bystrici sa zúčastnilo tohto dňa.

Spolu 16 detí súťažilo za ZŠ s MŠ Nová Bystrica v disciplínách : 1. rýchlostné preteky na bicykloch
2. slalom na korčuliach
3. malý futbal
Hneď ráno o 8:30 sme sa vydali na bicykloch po cyklotrase na Lány, kde sme sa všetci súťažiaci stretli. Na úvod nás privítali zástupcovia SOŠ v Krásne a oboznámili všetkých s priebehom súťaží. Ako prvá súťaž prebehla rýchlostná súťaž z miestnej časti Lány na kruhový objazd a späť.

 Bolo pomerne chladno a niektoré deti nemali rukavice, čelenky a do cieľa prišli skrehnutí. Veľmi dobre všetkým padol teplý čaj, ktorý bol pre deti pripravený.
Potom nasledovala súťaž – slalom na korčuliach a aj počas tejto súťaže hrali chlapci malý futbal.
Naši žiaci obsadili veľmi pekné miesta. Na bicykloch 2. miesto obsadil Cáder Benedikt a 3. miesto Strenitzer Ján. Z dievčat bola prvá naša žiačka Renáta Hoferová..
Slalom na korčuliach – 1. miesto -Darina Detková, 2. miesto - Renáta Hoferová, 3. miesto – Lucia Čierňavová.
Slalom na korčuliach chlapci – 2. miesto Žovin Ľubomír, 3. miesto Strenitzer Michal.
Za malý futbal si priviezli naši chalani pohár.
Postupne vyšlo aj slniečko a deťom sa sobotňajší deň páčil.

 
Text a foto: Mgr. Elena Jančulová

 

zskmojekysucekysucke muzeum