Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Dňa 18.09.2013 sa žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili výchovného koncertu pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Koncert sa uskutočnil v kostole. Keďže skladby, ktoré boli odspievané, mali chrámový charakter, zvýraznila sa tým atmosféra koncertu.
Touto cestou chceme poďakovať pánovi farárovi Stanislavovi Capiakovi za ústretovosť a možnosť prežiť atmosféru tejto hudby priamo v kostole.
Deti si vypočuli skladby v staroslovienčine a latinčine, výkony účinkujúcich odmenili veľkým potleskom a odchádzali z kostola s dobrými pocitmi a spokojnými tvárami.

Mgr. Ľuboslava Slučiaková

zskmojekysucekysucke muzeum