Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk


alt27. júna 2013 – teda predposledný deň v školskom roku 2012/2013 sme na našej škole venovali športu. Každý rok na konci školského roka jeden deň venujeme športovému zápoleniu a hlavnou disciplínou je olympijský beh od Pavelka vo Vychylovke na ihrisko do Škorvagy.

Tento rok sa nám prihlásilo rekordne veľa bežcov tak chalanov, ako aj dievčat. Spolu ich bolo 34. Hneď o 8.00 hod sme sa autami a autobusom vyviezli do Pavelka, kde sme bežcom rozdali farebné rozlišovačky a štartovné čísla a spolu s políciou, ktorá nám pri organizácii behu zabezpečovala poriadok na cestnej komunikácii, sme poučili žiakov o bezpečnosti pri behu. Potom sme celú akciu odštartovali. Hneď od štartu sa oddelil Matej Chovanec, žiak deviateho ročníka, ktorý ťahal celý peletón za sebou. V závere sa zdalo, že mu ubúdajú sily, ale dal do toho všetko a zvíťazil. Postupne dobehli do cieľa všetci za veľkého povzbudzovania svojimi spolužiakmi.

 


Výsledky behu: chlapci-
1.miesto – Matej Chovanec

 

2. miesto – Štefan Chmurčiak

3.miesto – Rudko Pastva

 

dievčatá –
1.miesto –Lenka Jančulová

2.miesto – Nikola Priščová

3.miesto – Renáta Hoferová

 

Po odmenení bežcov sa žiaci postupne zapájali do súťaží na jednotlivých stanovištiach. Mohli si zaskákať vo vreciach, silu si vyskúšali v preťahovaní lano, obratnosť si vyskúšali pri preskokoch na švihadlách, malé deti si zabehali – 30 m, triafali do kužeľov, mušku si overili v hode granátom na cieľ,  tiež si zahrali medzitriedny turnaj v minifutbale a vo vybíjanej. Deťom sa to veľmi páčilo, na každom stanovišti po absolvovaní dostali sladkosť.

Na záver treba poďakovať všetkým učiteľom za organizáciu olympijského dňa, všetkým deťom za účasť a CVČ v Čadci za to, že prispeli vecnými cenami k zdarnému priebehu celej akcie.

 

Text – Elena Jančulová

Foto- Miroslav Pavelek

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum