Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.06.2013
altMV SZZ v Novej Bystrici pri svojom vzniku okrem inej činnosti nadviazal aj spoluprácu so ZŠ s MŠ v Novej Bystrici. V rámci tejto spolupráce sa už druhý ročník zapojil do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave.

Nedávno prebiehala celoslovenská výtvarná súťaž – pod názvom Deti v záhradke. Zapojilo sa do nej 1 635 výtvarných prác. Z našej školy sme poslali 10 výtvarných prác. Odborná hodnotiaca porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vybrala 120 výtvarných prác. Z našej školy boli vybrané práce autoriek: Denisky Slučiakovej, VII. A a Viktorky Kuricovej, VII. A.

 Uvedené práce boli prezentované na veľtrhu Záhradkár 2013 v Trenčíne a na medzinárodnej výstave GARDENIA v Nitre. Vystavované budú aj na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre v dňoch 22.08. – 25.08.2013 a na výstave JAHRADA v rámci celoslovenských súťaží O najkrajšie jablko a hrušku v dňoch 25.10. - 26.10.2013 v Trenčíne.
Dievčatám, ale aj ostatným žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, pani učiteľkám a rodičom, ktorí žiakov pri zhotovovaní prác viedli, poslal RV SZZ v Bratislave ďakovný list. Obidve dievčatá boli odmenené drobnými vecnými cenami.
Poďakovanie týmto vyjadruje deťom, učiteľkám, zvlášť pani učiteľke Mgr. Danke Jančulovej aj MV SZZ v Novej Bystrici za spoluprácu s organizáciou, čím reprezentujú nielen našu organizáciu, ale aj svoju školu.

 Mgr. Eva Joneková,
tajomník ZO SZZ v Novej Bystrici

zskmojekysucekysucke muzeum