Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.03.2013
altNie každý deň sa môžeme stretnúť s človekom, ktorý navštívil štáty Južnej Ameriky. Nám sa naskytla táto možnosť a samozrejme, že sme ju využili.

Riaditeľ školy, Ing. Miroslav Pavelek, získal kontakt na Dominika Špiláka zo Svrčinovca cez Európsku dobrovoľnú službu so sídlom v Bratislave, ktorý pracoval v štátoch Južnej Ameriky ako dobrovoľník. Oslovil ho a pán Špilák bol ochotný u nás na škole urobiť besedu formou prezentácie, ktorá sa uskutočnila 21.marca 2013 na školskej chodbe. Žiaci boli informovaní o pripravovanej akcii a dopredu si pripravili spolu s vyučujúcimi geografie aj otázky, ktoré potom v závere využili.

Prezentácia bola veľmi zaujímavá. Veľmi veľa sme sa dozvedeli hlavne o štáte Brazília a Peru. Žiakov zaujalo rozprávanie o Inkoch a o ich štýle života. Videli veľký rozdiel v našom životnom štýle a v životnom štýle ľudí, ktorí žijú na opačnej strane našej pologule. Počas rozprávania boli premietané fotky, ktoré ešte viacej upútali pozornosť žiakov. Pán Špilák nezabudol zdôrazniť, že sa veľmi zdokonalil v jazykoch a získal veľmi veľa skúseností počas 8 mesačného pobytu. Veľmi pútavo rozprával aj o deťoch, s ktorými sa tam stretol v podobných školských zariadeniach, ako je u nás školský klub detí. Na záver si žiaci prezreli aj vystavené fotografie a odmenili prednášajúceho potleskom.


Členky redakčno-vydavateľského krúžku


Text, foto: Mgr. Elena Jančulová

 

zskmojekysucekysucke muzeum