Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.02.2013
altFašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer na celom území Slovenska. Na vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľne zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny tieto staré obyčaje zachovávajú dodnes. Nová Bystrica patrí určite medzi ne, pretože už sa stalo u nás peknou tradíciou, že práve v tomto období pripravujeme pre deti „Veľký detský karneval".

Deti sa veľmi tešia na deň „D", ktorý padol na 3. februára. Karneval pripravilo Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom v Dome kultúry Nová Bystrica. Sála bola pekne a veselo vyzdobená, pripravili sme veľké množstvo cien a sladkostí a už sme len čakali na deti v maskách.

Aj sme sa obávali, že ich bude málo, pretože sa šíri chrípka, boli sme však milo prekvapení veľkou účasťou nielen masiek, ale aj rodičov a príbuzných, ktorí prišli so svojimi deťmi. Po úvodnom privítaní sme dali už len slovo našim maskám, ktoré sa nám predvádzali v pochode masiek. Striedali sa rôzne rozprávkové bytosti s fantastickými bytosťami z filmov, masky zhotovené doma s maskami, ktoré si deti požičali. Porota zložená z rodičov, učiteľov a členiek redakčného krúžku nemali ľahkú úlohu. Vybrať 10 tých najkrajších masiek z počtu 58 bolo ozaj ťažké. Nakoniec prišlo k odmeňovaniu. Každá jedna maska si prišla na pódium pre drobnú vecnú cenu a sladkosť a tých 10 najkrajších bolo odmenených plyšovými hračkami. Všetky deti boli spokojné a myslíme si, že rodičia tiež. Potom si spoločne zatancovali a užili si pekné popoludnie.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť však ďakujeme rodičom a deťom, ktoré prišli a už niekoľko rokov sa zúčastňujú tohto karnevalu. Veď bez nich by nemalo zmysel túto akciu organizovať.

 


Text: Mgr.Elena Jančulová
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

zskmojekysucekysucke muzeum