Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.12.2012
altKrúžok stolného tenisu pracuje na ZŠ s MŠ Nová Bystrica už niekoľko rokov a každý rok sa zúčastňuje rôznych súťaží v rámci okresu a obvodu. Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže poriadanej Centrom voľného času v Čadci. Táto súťaž je postupová a zároveň je to aj súťaž, ktorej sa zúčastňuje veľký počet družstiev . Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat – Joneková Monika, Hoferová Renáta, Adamcová Michaela a Kuniaková Anetka. Družstvo chlapcov – Kultán Ján, Kováč Róbert, Strapáč Ladislav a Adamec Lukáš. Obidve družstvá nám urobili veľkú radosť. Zvlášťdievčatá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola. Chlapci skončili na siedmom mieste. Krúžok pracuje pri školskom stredisku záujmovej činnosti a z roka na rok pribúdajú žiaci, ktorí sa tomuto športu venujú. Sme radi, že im pohyb nie je cudzí a držíme im palce aj do krajského kola.

Text, foto . Mgr. Elena Jančulová


 

zskmojekysucekysucke muzeum