Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.04.2012

altPomoc je to najcennejšie, čo môžeme urobiť, ak sa niekto ocitne v problémoch. Toto je jedna z hlavných myšlienok, ktoré sa učia deti v družstve Mladých záchranárov CO. Obvodný úrad- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia poriada každý rok súťaž , ktorá je zameraná na teoretické a praktické vedomosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, riešenia mimoriadnych situácií a požiarnej ochrany. Aj naši žiaci sa už pravidelne tejto súťaže zúčastňujú. A práve pre nich bola vyhlásená súťaž v troch kategóriách – výtvarné práce, literárne práce a fotografie na tému- Šťastie poznávame v nešťastí a zdravie v chorobe. Až vtedy si uvedomíme, aká je dôležitá pomoc druhému. 112 – číslo Tvojho života-.
Z nášho družstva Mladých záchranárov sa do súťaže zapojila Rebeka Cádrová, ktorá napísala esej na danú tému a Renáta Hoferová, ktorá sa zapojila výtvarnou prácou. Veľmi nás potešilo, že v rámci okresu sa Ranátka Hoferová umiestnila na II. mieste a Rebeka Cádrova na mieste treťom. Ich práce postúpili do krajského kola a z úrade odboru civilnej ochrany prišli naše žiačky oceniť k nám na školu. Získali pekné diplomy a aj vecné ceny. Držíme im palce, aby dobre obstáli aj v krajskom kole.

 

 Mgr. Elena Jančulová


 

zskmojekysucekysucke muzeum