Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.01.2011
alt28. decembra sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja „O pohár riaditeľa školy" v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Žiaci mali vianočné prázdniny a predsa sa radi tohto turnaja zúčastňujú. Aj tento rok sme privítali v škole 20 súťažiacich, ktorých sme rozdelili do troch kategórií. Kategória začiatočníci, dievčatá a najpočetnejšia bola kategória pokročilých. Hralo sa podľa pravidiel stolného tenisu na štyroch stoloch a žiaci si sami robili aj rozhodcov.

O 9.00 sa prihovoril prítomným riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský, ktorý aj turnaj otvoril. Potom už nastalo športové zápolenie. Bolo vidieť veľkú snahu jednotlivých hráčov a aj veľmi zdravú rivalitu. Sem-tam bolo cítiť aj menšiu nervozitu v jednotlivých zápasoch, keď sa stretli rovnocenní partneri. Počas hry bolo pripravené aj občerstvenie a celkom dobre padlo si dať malinovku a keksy. Hralo sa až do 13.00 hod. Na záver prebehlo vyhodnotenie a ani jeden hráč neodišiel bez drobnej odmeny. Prví traja víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení pohármi, vecnými cenami a diplomami. Ostatní dostali tiež diplomy za účasť. Prázdninový deň sa vydaril a žiaci odchádzali domov spokojní s pekne prežitým športovým dňom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu celej akcie, ďakujeme p. Miroslavovi Masnicovi za sponzorský dar pre krúžok stolný tenis.

Pokročilí :
 I. miesto – Roman Chovanec st.

II. miesto – Róbert Kováč

III. miesto – Ladislav Strapáč


Začiatočníci :
 I. miesto – Dávid Srníček

II. miesto – Lukáš Adamec

III. miesto –Ján Strenitzer


Dievčatá :
I. miesto – Monika Joneková

II. miesto – Renáta Hoferová

III. miesto – Miška Adamcová


Všetkým srdečne blahoželáme!


Mgr. Elena Jančulová

foto: Kamila Kubjatková

zskmojekysucekysucke muzeum