Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.júna 2011
Základná škola s materskou školou v Novej Bystrici a aj vo Vychylovke každý rok pripravuje rôzne aktivity z príležitosti dňa detí. Aj tento rok sme uvažovali o rôznych alternatívach od vychádzok do prírody cez spoločenské hry a padla aj alternatíva navštíviť filmové predstavenie v Starej Bystrici. Posledná možnosť sa nám videla najrozumnejšia, keďže v Novej Bystrici nie je kino. Oslovili sme Obecný úrad v Novej Bystrici o pomoc pri realizácii tejto alternatívy a boli sme radi, že sme našli porozumenie ako u starostu obce, tak aj u prednostu, ktorí poverili kultúrneho referenta realizáciou tejto akcie.

 

Deti sa veľmi tešili na film, ktorý sme vybrali tak, aby bol aj pre veľkých aj pre malých žiakov. Veľký zážitok mali hlavne malé deti z „kyvadlovej" dopravy z Novej do Starej, keďže sme cestovali v štyroch skupinách. Presne O 9.00 hod sme boli na rínku v Starej Bystrici, pozreli sme si Orloj a „ nahrnuli" sme sa do sály, kde nám premietli film. Deťom sa veľmi páčil a boli spokojné s výberom. Po predstavení sme si zašli na zmrzlinu a lángoše, a tiež sme navštívili minizoo v centre voľného času. Naspäť sme cestovali zase v skupinách, ako sme boli rozdelení.

Treba pochváliť žiakov za disciplinovanosť pri odchodoch a príchodoch a neboli ani žiadne problémy, ktoré by sme museli riešiť. Celý deň sa vydaril a všetci sme boli spokojní a plní príjemných dojmov.

ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka ďakujú za celú akciu Obecnému úradu v Novej Bystrici, ďalej CVČ v Starej Bystrici , všetkým učiteľom a samozrejme aj kultúrnemu referentovi.

Deň detí sa vydaril !

Mgr. Elena Jančulová

zskmojekysucekysucke muzeum