Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageTo, že máme šikovných bežcov, vieme už dávno. Opäť sa to ale potvrdilo na súťaži v cezpoľnom behu, ktorú vyhlásila VÚC Žilina a pre  kraj túto súťaž pripravila Radoľa.  Našich desať žiakov, 5 dievčat  a 5 chlapcov, úspešne reprezentovalo našu školu. .Radoľská trojka – tento názov už predznamenával náplň celého cezpoľného behu. Počas pretekov bežci absolvovali 3 súťažné stanovištia, kde plnili úlohy zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy a hod kolkami.

O 10.00 hod. sme sa zhromaždili na školskom dvore v Radoli, celú súťaž otvoril predstaviteľ VÚC Žilina a pani riaditeľka školy. Po úvodných slovách sa dostali k slovu samotní pretekári, ktorí vybiehali na trať v jedno minutových  intervaloch. Trať merala 2,5 km, bola náročná čo do členitosti a dĺžky a bežci do cieľa prichádzali vyčerpaní a unavení. O to  viacej nás teší, že naše žiačky Monika Čierňavová  a Nikola Vojtková sa umiestnili na popredných miestach. Monika skončila druhá a Nikolka tretia. Aj chlapci nám urobili radosť, obstáli veľmi dobre a umiestnili sa v prvej desiatke.
Školu reprezentovali títo žiaci – chlapci - Ján Mihálik, Michal Mihálik , Peter Smržo, Martin Dubovický a Michal Maholiak – dievčatá – Monika Čierňavová, Nikola Vojtková, Darina Čierňavová, lenka Čierňavová a Dušana Pagáčová.
Na budúci školský rok sa určite opäť tejto súťaže zúčastníme.
Všetkým ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a obce.

 


Mgr.Jančulová Elena

 


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum