Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageKaždá nedeľa na skanzene vo Vychylovke je venovaná nejakej činnosti spojenej s ľudovými zvykmi a tradíciami. 6. júna bola celá činnosť venovaná deťom – súťaže, hry, zábava. Samozrejme aj kultúrny program pripravili pre návštevníkov deti. Tento krát to boli naše deti zo ŠSZČ  pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a to z krúžku heligonkárov a z krúžku ľudového tanca.

O 13.00 hod. sme sa zhromaždili okolo javiska na skanzene, kde už na nás čakali návštevníci. Rezké tóny heligóniek sa striedali so spevom a tancami našich detí. Diváci ich odmenili potleskom a povzbudivými pokrikmi. Veľmi pekný bol pohľad  na točiace sa sukničky  dievčat a na krepčiacich chlapcov a boli sme právom hrdí na naše deti, ktoré tancovali a hrali s veľkou radosťou a elánom. Aj diváci boli spokojní a spolu s nami si na záver zaspievali pieseň „Janíčko trávu seče“. Počasie nám prialo a aj to prispelo k príjemnej atmosfére celého dňa. Treba poďakovať vedúcim krúžkov a to Majke Jančulovej a Vladkovi Tomčalovi, že sa vo svojom voľnom čase naplno venujú deťom a oživujú staré ľudové tradície našich predkov.


                                                                                                     


Mgr. Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Imagezskmojekysucekysucke muzeum