Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image30. apríla sa všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica zúčastnili na prednáške o bojových zbraniach v stredoveku s  názorným predvedením ich účinnosti. Túto prednášku nám pripravil Marián Cajzel z Dubnice nad Váhom spolu so svojim priateľom. 

Boli nám predstavené rôzne tipy zbraní, ukážky práce s nimi, predvedenie ostrosti meča pri seku, odievanie zbrojnošov a rôzne iné zaujímavosti z histórie.  Prednáška s praktickými ukážkami žiakov veľmi zaujala a rozšírila vedomosti z dejepisu a vlastivedy. Na záver si mohli žiaci prezrieť jednotlivé zbrane a vziať ich do rúk a tak sa bližšie zoznámiť s nimi.
Predstavenie sa veľmi páčilo, o čom svedčí aj veľa otázok, ktoré na záver kládli žiaci účinkujúcim.


Mgr.Elena Jančulová


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum