Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageAj žiaci našej školy sa zapojili do jarného čistenia celej obce. V rámci „Dňa Zeme“ sme sa všetci pustili do upratovania a veru bolo aj čo upratovať. Rozdelili sme sa   po ročníkoch a každý ročník dostal vyčistiť od papierov, plastov a rôzneho odpadu určitý úsek tak, že sme pokryli obec od Škorvagov až do osady Peťkovia. Najmenší žiaci ostali v areáli školy vzhľadom na bezpečnosť a ostatní sa pustili do rázneho čistenia vo svojich úsekoch.


Aj keď sa stále hovorí o ekológii, neporiadku bolo veru dosť. V niektorých úsekoch sme naplnili aj 20 vriec. Celkove sa naplnilo zhruba 100 vriec . Ešte stále sa nevieme naučiť, že odpad treba separovať a dávať do odpadových nádob a nehádzať ho popri ceste do jám a do rieky.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým žiakom za zodpovedný prístup k celej akcii a dúfame len ,
že s prístupom k poriadku začnú sami od seba.

 

 

 


 Mgr. Jančulová Elena


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum