Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageKaždoročne  patrí už k tradícii v Novej Bystrici, že ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka v spolupráci s kultúrnym referentom p. Vladimírom Tomčalom pripravuje pre širokú verejnosť Vianočnú besiedku v Dome kultúry v Novej Bystrici. Aj tento rok sme si dali veľmi záležať a dokonca sme si pozvali aj hostí- ľudovú hudbu Kamenčan zo Zakamenného.

Pri vstupe do sály  anjeli – Nikola Vojtková a Miška Cabadajová -rozdávali sladké perníky a všetkých vítali pekné výkresy a výzdoba, ktoré zhotovili naši žiaci. Na úvod sa prítomným prihovorila Mgr. Elena Jančulová  a besiedku otvorili svojimi vinšami Maťko Chovanec a Saška Heltková. Po nich zaspievala ŽSS Dolinka koledy  a potom sme sa spoločne tešili z celého programu zostaveného zo scénok, básničiek, pesničiek. Spestrením bolo aj vystúpenie detských heligonkárov a už spomínanej ľudovej hudby Kamenčan. Nejednému rodičovi sa v očiach zaleskla aj slzička pri jednotlivých vystúpeniach. Celý program trval dve hodiny a každé jedno vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali známu pieseň Tichá noc. Atmosféra celého podujatia bola veľmi príjemná  a všetkých už navodila k vianočným sviatkom.

 


                                                                                                  Mgr. Elena Jančulová

 

 


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum