Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageSúťaž mladých záchranárov má na našej škole dlhodobú tradíciu. Každoročne sa jej podľa možností snažíme zúčastniť. Keďže ide o veľmi náročnú súťaž ako po vedomostnej tak aj po fyzickej stránke , nie každý rok sa nám darí rovnako. Tento rok sme však obstáli veľmi dobre, umiestnili sme sa v rámci okresu na peknom druhom mieste. Naši mladí záchranári – Rebeka Cádrová, Hanka Matejčíková, Ondrej Vakula a Roman Chovanec  reprezentovali našu školu v tejto súťaži a nedali sa zahanbiť. Súťaž je zameraná na vedomosti z oblasti civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany, dopravy, zdravotníckej prípravy a z oblasti pohybu a pobytu v prírode. Nielenže žiaci musia mať praktické vedomosti, ale aj teoretické vedomosti sa preverujú formou testov. Aj streľba zo vzduchovej pušky na sklopný terč je súčasťou tejto súťaže.
Žiakom patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu školy a obce.
Žiakov pripravili – Mgr.Elena Jančulová, Miroslav Žovin

Mgr.Elena Jančulová

zskmojekysucekysucke muzeum