Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 17. 10. 2008, t. j. v piatok,  v poobedňajších hodinách sme privítali na pôde našej školy vzácnu návštevu, podpredsedníčku Slovenskej národnej rady pani Annu Belousovovú. Návšteva sa uskutočnila na základe kolaudácie nových okien na celej škole. S prácou firmy pána Vengrina bola pani podpredsedníčka spokojná. Okná sa jej páčili.
Kolaudačné posedenie, ktoré zorganizoval pán starosta Milan Kotvas, sa nieslo v príjemnej atmosfére. Na stretnutie boli pozvaní hostia: poslanci OÚ, členovia SNS, Rada pri ZŠ s MŠ Vychylovka, rodičia ZŠ a učiteľský kolektív. Stretnutie otvoril pán riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miloš Znachor. Pán starosta v príhovore poďakoval pani Belousovovej za starostlivosť o našu školu, ktorú spolu s ministrom školstva pánom Mikolajom na prvom stretnutí v máji 2007 prisľúbili.

Pani podpredsedníčka SNS nám v príhovore dala nádej  a vliala veľa optimizmu do ďalšej našej práce. Pritom nám pripomenula, že SNS spolu s jej členmi sa starajú o svoje rezorty, čo je výsledkom práce na našej škole. Mňa, ako riaditeľa ZŠ s MŠ mrzí, že na stretnutí sa nezúčastnilo viac rodičov, za čo som sa i ospravedlnil a ešte raz poďakoval všetkým zainteresovaným na výmene okien. Pán starosta pri tejto príležitosti požiadal pani podpredsedníčku o ďalšie finančné prostriedky na opravu fasády školy, prípadné zateplenie a opravu strechy školy. Prísľub bod daný a pevne veríme, že časom budú uvedené práce realizované.

Riaditeľ ZŠ s MŠ ešte raz ďakuje všetkým prítomným za účasť na stretnutí. Ďakujeme za občerstvenie, o ktoré sa postaral pán starosta Milan Kotvas.

ZŠ s MŠ Vychylovka ďakuje OÚ v Novej Bystrici za pomoc pri upratovaní v čase výmeny okien.


Mgr. Miloš Znachor

zskmojekysucekysucke muzeum