Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image      14. júna 2008 ZŠ s MŠ Nová Bystrica oslávila 65. výročie svojho otvorenia. Každé takéto výročie je dôvodom na to, aby sme sa obzreli späť do minulosti, zhodnotili kroky úspechov i neúspechov, vrátili sa do minulosti, prehodnotili súčasnosť a vytvorili predstavu o budúcnosti. 65 rokov je vek nie príliš dlhý, ale ani krátky. Za taký čas sa o škole a práci v nej dá povedať veľa a je sa s čím aj pochváliť.
      Počas 65 rokov existencie školy v Novej Bystrici sa v nej vystriedalo 11 riaditeľov, 9 zástupcov riaditeľa, takmer 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, tisíce žiakov z Novej Bystrice, Harvelky a Riečnice. Z ich radov sú aj také osobnosti ako je biskup nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák. V súčasnej dobe tu pracuje 37 zamestnancov.

      Stretnutie sa pripravovalo veľmi dôsledne. Pedagogickí zamestnanci pod vedením riaditeľa Mgr. Milana Lalinského z archívu a pedagogickej dokumentácie vyberali zoznam mien všetkých zamestnancov, ktorí za uplynulé obdobie pracovali v škole, zberali fotografie z minulosti i prítomnosti školy a Obce Nová Bystrica, tvorili zborník o živote školy, zhotovovali dokumentačné nástenky, pripravovali program. Pozvaní boli všetci žijúci bývalí i súčasní zamestnanci. Zúčastnilo sa 110 zamestnancov.
      Samotné stretnutie sa začalo sv. omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie v priestore školy s privítaním prítomných a kultúrnym programom. Všetkým sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Lalinský, starosta obce Milan Kotvas, zástupca starostu obce Rudolf Chovanec a PaedDr. Kamil Badač bývalý zástupca riaditeľa, ktorý zvlášť pri tejto príležitosti pripravil tiež výstavu fotografií Novej Bystrice z vlastného archívu. Spoločnou myšlienkou každého príhovoru bola hrdosť nad úspechmi školy počas jej šesťdesiatpäťročnej existencie a poďakovanie za statočnú a namáhavú prácu všetkým zamestnancom i všetkým tým, ktorí prispeli pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov našej školy. Následne si 20 účastníkov z rúk riaditeľa školy prevzalo Ďakovný list za osobný prínos pri výchove a vzdelávaní a všetci pozvaní Pamätný list a suveníry. Po kultúrnom programe sa uskutočnila prehliadka priestorov školy, prezentácia života v škole a úspechov jej žiakov ako i voľná debata všetkých prítomných. Tu sa oživovali spomienky, zážitky, na ktoré sme už takmer zabudli, často i veľmi úsmevné situácie. Na všetkých tvárach sa dalo čítať, že hoci podmienky v minulosti boli ťažšie ako dnes, život v Novej Bystrici bol veselý a krásny. Učitelia na svoju vtedajšiu prácu v škole spomínajú radi. V ich radoch vznikli mnohé pevné priateľstvá i manželstvá. Niektorí sme sa nevideli celé roky, a predsa sme sa spoznali a mali si čo povedať. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Veľmi sme  ocenili prítomnosť najstaršieho zástupcu riaditeľa školy Jozefa Strakoša a najstaršieho učiteľa Ondreja Vítka.
      Stretnutie pokračovalo spoločným slávnostným obedom a zábavou do neskorých hodín. Všetci sa tešíme na okrúhlu 70 – ku.
                                                                                                              

Fotogaléria: 

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

Mgr. Eva Joneková

zskmojekysucekysucke muzeum