Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 26. apríla 2008 sa v priestoroch ZŠ s MŠ v  Novej Bystrici, Vychylovka stretli učitelia a kolegovia, aby oslávili okrúhle výročie otvorenia školy. Príjemnú atmosféru umocnila ľudová hudba rodiny Kováčovcov. Stretnutia sa zúčastnili  učitelia, ktorí v čase otvorenia začínali svoju učiteľskú kariéru, t. č. sú už dôchodcovia. Bola zastúpená stredná generácia i začínajúci učitelia, čiže učiteľská mlaď. Z 80-tich pozvaných sa stretnutia zúčastnilo 28 bývalých učiteľov školy.  Na oslave 50. výročia školy spolu s hosťami a všetkými zamestnancami školy bolo 70 zúčastnených.
Deň pred oslavou bola slávnostná svätá omša pre žiakov, učiteľov a rodičov našej školy. Na omšu nás odviezol luxusný zájazdový autobus, ktorý zabezpečil p. Štefan Griga, člen rady školy.

    O prípravu na slávnosť sa postarali učitelia tunajšej školy. Nacvičili s deťmi krásny program, miestnosť bola elegantne a vkusne vyzdobená. O občerstvenie a obsluhu zúčastnených sa postarali  členovia rady školy.  Obsluha bola na veľmi dobrej úrovni.
Na úvod p. riaditeľ Mgr. Znachor privítal všetkých prítomných, zvlášť hostí, a to: zástupcov SNS, starostu obce p. Milana Kotvasa, poslancov OÚ i členku OZ p. Máriu Barančíkovú. V slávnostnom príhovore  prešiel históriou školy, nezabudol pripomenúť i kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. V príhovoroch pozvaných hostí odzneli slová uznania a slová optimizmu do ďalších rokov existencie školy. Pri bohato pripravených stoloch si učitelia zaspomínali na  svoje začiatky, ktoré boli spojené s mnohými ťažkosťami. Učitelia mnohokrát boli nútení bývať v súkromných obydliach. Boli problémy s dochádzkou žiakov do školy. Návštevy v rodinách problémových žiakov boli povinnosťou triednych učiteľov. V týchto ťažkých časoch si učitelia našli čas i na zábavu, nacvičovali divadlá, ktoré vypĺňali kultúrne dianie v obci.
Spomienky učiteľov  boli ťažké, ale krásne. Veľa učiteľov si v mieste pôsobenia našlo celoživotných partnerov, či už z obce alebo priamo na pracovisku v škole.
Ešte raz všetkým zúčastneným ďakujeme, že  si v tejto uponáhľanej dobe  našli čas a prišli si zaspomínať na svoje začiatky v školstve. Všetci sa zhodli na tom, že čím ťažšie boli začiatky, tým sú krajšie spomienky. Riaditeľ školy všetkým poprial pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov v práci i v osobnom živote.

A na záver. Celý učiteľský kolektív ZŠ s MŠ v Novej Bystrici, Vychylovka ďakuje za pomoc pri organizovaní tohto krásneho podujatia hlavne OÚ, poslancom v Novej Bystrici a rade školy.

 

Fotografická príloha:

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Mgr. Miloš Znachor,
riaditeľ  ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Vychylovka

zskmojekysucekysucke muzeum