Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 19. 3.2008 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici  zorganizovalo súťaž o „ Majstra školy v stolnom tenise  „ . Celkove sa súťaže zúčastnilo 28 žiakov , ktorí boli rozdelení do troch kategórií- pokročilí chlapci, začiatočníci chlapci a kategória dievčatá.
O 12.30 Mgr. Jančulová Elena privítala všetkých záujemcov o hru a rozdelila ich do už vyššie spomínaných kategórií. Bolo vidieť záujem a veľký zápal pre hru – žiaci samotní si jednotlivé zápasy rozhodovali aj zapisovali skóre.
Nie všetci mohli vyhrať, ale všetci dostali malú sladkú odmenu za účasť v turnaji.
Prvé štyri miesta v každej kategórii boli odmenené vecnými cenami – stolnotenisové rakety a loptičky.

Výsledky turnaja sú nasledovné :

 

Dievčatá :
1. miesto – Čierňavová Darinka  staršia
2. miesto -  Čierňavová Darinka  mladšia
3. miesto -  Čierňavová Monika
4. miesto -  Kačeriaková Elenka


Chlapci pokročilí:
1.    miesto – Jonek Vladimír
2.    miesto – Maholiak Michal
3.    miesto – Vakula Samuel
4.    miesto – Rajnoha Matej


Chlapci začiatočníci :
1.    miesto – Chovanec Roman
2.    miesto – Vojtek Patrik
3.    miesto – Kováč Róbert
4.    miesto – Prišč Tomáš  

 -ej-

Fotografická príloha: 

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

 

zskmojekysucekysucke muzeum