Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image    V mesiaci december Školské stredisko záujmovej činnosti v Novej Bystrici  pre ročníky 1 - 4  vyhlásilo  výtvarnú súťaž  „Vianočný darček“. Deti si v rámci výtvarnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase  vytvorili prekrásne práce, ktoré boli vystavené na školskej chodbe. Dňa 13.12.2007 sme vyhodnotili a odmenili  15 prác, ktoré sme vybrali zo všetkých vystavených. Bolo veľmi ťažké vybrať a odmeniť vecnými cenami práce, pretože všetky boli veľmi pekné a bolo ich veľmi veľa. Tie deti,  ktorým sa neušli vecné ceny, dostali všetky sladkú odmenu.
    Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa tejto  peknej akcie zúčastnili.

 
Fotografická príloha:
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image
 
Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum