Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image    Každý rok sa počas Týždňa vedy na Slovensku uskutočňuje v Bratislave mimoriadne atraktívna prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov - Festival Vedy a Techniky.
    Prehliadka je spojená so súťažou o hodnotné vecné ceny a tí najlepší postupujú na atraktívne medzinárodné súťaže. Hlavnou cenou je účasť na prestížnom svetovom veľtrhu vedeckých projektov mladých ľudí Intel ISEF 2008 v Atlante v USA. 
    Otvorenia Festivalu sa zúčastnili zástupcovia Amavetu, Prírodovedeckej fakulty UK, Slovenskej akadémie vied  i veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee.
    Našu školu na Festivale, ktorý sa konal 15. - 17. 11. 2007, reprezentovali žiaci VII.A triedy Branislav Chovanec a Tomáš Prišč. Z Kysúc sme sa zúčastnili ako jediní zástupcovia. Branislav Chovanec zhotovil elektronickú stavebnicu pozostávajúcu z rôznych elektrotechnických i elektronických komponentov.

   V ťažkej konkurencii žiakov základných škôl i študentov stredných škôl z celého Slovenska obstál veľmi dobre, keď získal Diplom dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za výborné výsledky dosiahnuté pri prezentovaní vedeckého projektu a ďalšiu cenu - ročné predplatné časopisu Quark.

    Elektronická stavebnica, ktorú prezentoval, priťahovala veľkú pozornosť návštevníkov počas celého trvania Festivalu. Stavebnica pozostáva z rezistorov, diód, LED-diód, motorčekov, elektroinduktorov, kondenzátorov, zariadení pre elektrolýzu, elektrolytického modelu batérie monočlánkov, alternátora, potenciometrov, vypínačov, solárneho článku a ďalších. Na podujatí mali možnosť naši žiaci predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom i širokej verejnosti. Mali možnosť s nimi komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Sami sa veľa naučili a vyskúšali si na "vlastnej koži", čo to znamená prezentovať svoju prácu takému množstvu ľudí. Navyše Festivalu sa zúčastnili i zahraniční hostia a tak si mohli vyskúšať i svoje jazykové schopnosti.

    Vďaka za to, že naša škola mala možnosť zúčastniť sa tejto atraktívnej prehliadky patrí okrem autorov projektu i žiačkam IX. A triedy Petre Brisudovej a Nikole Baničiarovej, ktoré Braňovi pomohli s tvorbou posteru, rodičom žiakov a zároveň i vedeniu ZŠ s MŠ v Novej Bystrici za plnú morálnu i finančnú podporu projektu.

 

Ing. Ľudmila Jarabicová, učiteľka fyziky na ZŠ s MŠ Nová Bystrica
 
 
Active Image

Naši žiaci pri odovzdávaní cien: Branislav Chovanec a Tomáš Prišč (druhý a tretí zľava),   Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AMAVET a riaditeľ Festivalu.

 

Active Image

 

 

Active Image

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zskmojekysucekysucke muzeum