Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image    V dňoch 19. – 25. 03. 2007 je medzinárodný týždeň boja proti rasizmu. Aj naša škola sa rôznymi aktivitami zapojila do kampane, ktorá má predovšetkým vysvetliť medzi žiakmi pojem rasizmus a neznášanlivosť.   

    Jednou z týchto aktivít bol dňa 22. 03. 2007 stolnotenisový turnaj. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 31 žiakov z ročníkov 4-9. Turnaj otvorila ...

Mgr. E. Jančulová, ktorá v úvode spomenula význam tolerancie, význam športového ducha a vzájomného rešpektovania sa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií: pokročilí, začiatočníci, dievčatá. Po zhrnutí pravidiel sa žiaci pustili do vzájomného zápolenia. Umiestnili sa nasledovne:

ZAČIATOČNÍCI
I. miesto         Jonek Vladimír
II. miesto        Jedinák Peter        
III. miesto       Maholiak Michal
IV. miesto        Mihálik  Ján

POKROČILÍ
I. miesto          Cáder Miroslav
II. miesto         Rajnoha  Matej
III. miesto       Strapáč Dávid
IV. miesto        Cádrik Dávid

DIEVČATÁ

I. miesto         Čierňavová Darina ml.
II. miesto        Čierňavová Mirka
III. miesto       Cádriková Darina
IV. miesto        Šadibolová Darina
V. miesto         Čierňavová Darina st.

Treba poďakovať rodičom, ktorí pomohli pri priebehu súťaže, a to p. Ladislav Cáder,
p. Ľubomír Tomčala a p. Miroslav Žovin. Víťazi turnaja boli odmenení pohármi a vecnými cenami.  
                                        

-ej-

 

Active Image

 

 

Active Image

 

 

Active Image

 

 

Active Image

 

 

Active Image

 

 

Active Image

 

zskmojekysucekysucke muzeum