Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk


Active Image
Mgr. Milan Lalinský, riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Novej Bystrici, vyhlásil na deň 5.januára 2007   stolnotenisový turnaj „O pohár riaditeľa školy“ v kategórii žiaci do 16 rokov a dospelí. V tento deň sa brány školy otvorili pre účastníkov tohto športového podujatia. O 9. 00 hod .sa prítomní zaregistrovali do súpisky, vyhlásili sa podmienky súťaže a pri otváracom ceremoniáli privítal prítomných aj starosta obce Milan Kotvas.

Súťaž mala veľmi dobrú úroveň o čom svedčia aj zanietené výkony zúčastnených hráčov.
Umiestnenie – Žiaci – 1. miesto – Miroslav Cáder
                                   2. miesto – Lucia Žovinová
                                   3.miesto -  Martin Halvoník

                       Dospelí –1.miesto – Ladislav Cáder
                                     2.miesto – Milan Cáder
                                     3.miesto -  Marek Šadibol

Na záver pridávame pár fotografii a všetkým výhercom, ale aj účastníkom gratulujeme a dúfame, že sa zúčastnia aj ďalšieho ročníka tohto turnaja a stane sa tak nielen tradíciou školy, ale aj našej obce.

 

Active Image
Active Image
Active ImageActive Image
 Active Image Active Image
 Active Image Active Image
 Active Image Active Image
 Active Image 

 

zskmojekysucekysucke muzeum