Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

literarna sutaz nova bystrica mLiterárna súťaž „Ochrana pred požiarmi očami detí“ bola organizovaná cez DHZ, ktoré mali „metodický pokyn“ prerokovať v školách v ich obci. Preventívna komisia v Čadci z prihlásených prác vybrala tie najlepšie a súťaž vyhodnotila.

Naša škola – ZŠ s MŠ Nová Bystrica, obstála vynikajúco! V súťaži získala všetky prvé miesta vo všetkých kategóriách nasledovne: Kategória A-1:1. miesto: „Nezbedné vnúčatá“ Emka Riečičiarová, III. A Kategória A-2:1.miesto: „Záchrana na poslednú chvíľu“ Marcelka Jantulová, VI. A2. miesto: „Požiar rodinného domu“ Šarlotka Cádrová, VI. AKategória A-3: 1. miesto: „Denní hrdinovia“ Tadeáš Vakula, IX. ADňa 17. 6. 2016 našu školu navštívila riaditeľka OV DPO v Čadci Marta Balošáková, mjr. Mgr. Roman Jakubík z oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Čadca a veliteľ DHZ v Novej Bystrici Milan Riečičiar, aby výhercom slávnostne odovzdali diplomy, medaile a vecné ceny. Taktiež nám oznámili, že práce žiakov poslali do celoslovenskej súťaže. Takže súťaž sa pre nich ešte neskončila. Žiakov viedli panie učiteľky Mgr. Eva Joneková, Mgr. Adela Piteková a Mgr. Štefánia Chovancová.

Výhercom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!

Text: Mgr. Eva Joneková
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

zskmojekysucekysucke muzeum