Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.07.2013
V súčasnosti prebieha ďalší projekt, ktorý je zameraný na rozvoj fyzickej aktivity medzi obyvateľmi obce Rajcza. Projekt je finančne podporovaný zo strany Európskej únie a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a taktiež aj zo štátneho rozpočtu v rámci Programu pre cezhraničnú spoluprácu  Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy, pod názvom „Climbing for all – bezpečie a fyzická aktivita v horách – výstavba lezeckej steny v obci Rajcza“ - bude zrealizovaný v rámci spolupráce obci Rajcza so slovenskou obcou Nová Bystrica.


 

Hlavným cieľom projektu je výstavba profesionálnej lezeckej steny v priestoroch športovej haly v budove ZŠ II. stupňa,  (pl. „Nowe Gimnazjum“), kde sa bude konať pod vedením skúsených inštruktorov horolezecký výcvik, ktorý priblíži základy horolezectva. Predpokladá sa aj zimný výcvik pre pokročilejších horolezcov a lezenie/horolezectvo, ktoré bude spojené s výletom do Tatier. Zámerom realizátorov projektu je vytvorenie horolezeckého oddelenia, v ktorom sa budú školiť tak poľskí, ako aj slovenskí turisti. Prístup ku stene budú mať predovšetkým deti zo Základnej školy I. a II. stupňa v obci Rajcza, keďže využívanie tohto objektu prináša možnosť zvýšenia atraktivity telesnej výchovy.

 

„ Climbing for all“ - bezpečie a fyzická aktivita v horách – výstavba horolezeckej steny v obci Rajcza. Projekt finančne podporovaný zo strany Európskej únie, z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ako aj zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 20013 prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

 

zskmojekysucekysucke muzeum