Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.02.2012
Odvoz komunálneho odpadu/popolnice/ sa uskutoćní v dňoch:
19.01.2012
16.02.2012
15.03.2012
12.04.2012
25.04.2012
10.05.2012
24.05.2012
07.06.2012
21.06.2012
05.07.2012
19.07.2012
02.08.2012
16.08.2012
30.08.2012
13.09.2012
27.09.2012
11.10.2012
25.10.2012
22.11.2012
20.12.2012 

zskmojekysucekysucke muzeum