Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVY

1.1 Názov:

ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa: 2011/EC/01/003


1.2 Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica č. 657

023 05 Nová Bystrica


Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel s.r.o., vložka č. 991/B


1.3 Predmet zmluvy:

„Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica"


1.4 Dátum podpisu/platnosti/účinnosti:

Dátum podpisu: 15.júl 2011

Dátum platnosti: 15.júl 2011

Dátum zverejnenia: 15.júl 2011

Dátum účinnosti: 16.júl 2011


ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa: 2011/EC/01/003 si môžete stiahnuť tu: 2011EC01003.pdf

zskmojekysucekysucke muzeum