Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

8.júna 2011
Obec Nová Bystrica informuje občanov, že dňa 1. júna 2011 obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici uznesením č. 4/2011/B/6 jednohlasne schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica o čistote obce a verejnom poriadku. Nariadenie bude účinné dňom 18. júna 2011. V zmysle schváleného nariadenia vyzývame občanov, aby si svoje nepovolené skládky na verejných priestranstvách a popri cestách odstránili (ide predovšetkým o uložené tuhé paliva, stavebný materiál, odstavené dopravné prostriedky a pod.).


Všeobecné záväzné nariadenie obsahuje aj kontrolné mechanizmy a sankcie za nedodržanie jeho ustanovení. Má pôsobiť predovšetkým na environmentálne cítenie obyvateľov a zlepšenia životného prostredia v našej obci. Cieľom tohto opatrenia nie je pôsobiť represívne, naopak má prispieť k odstráneniu neporiadku na verejných priestranstvách, ktoré sú vizitkou všetkých občanov Obce Nová Bystrica.

Matej Šimášek

pdfVZN_č.3-2011.pdf295.74 KB

zskmojekysucekysucke muzeum